Takdang edad ng pagretiro, pinatatanggal

Takdang edad ng pagretiro, pinatatanggal

August 25, 2022

Ipinapanukala ng isang mambabatas na tanggalin na ang takdang edad sa pagreretiro. Makatarungan bang pagtrabahuhin ang mga senior citizen matapos ang ilang taon na nilang serbisyo?

Maid in Malacañang: Sining at pelikula sa panlilinlang

August 4, 2022

Para sa mga biktima ng mga makadayuhang batas o polisiya ay isa itong insulto sa kanilang mapait na panahon. Malinaw ang layunin ng pelikula na iromantisa ang pamilya ng Marcos at ibaon sa kasaysayan ang kahirapan at karahasan ng panahong iyon.