Konteksto

Akademya

Mataas na edukasyon at reputasyon ang puhunan pero araw-araw na kalbaryo ang nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan.

Init

Habang tumataas ang temperatura’t heat index, lalong umiinit ang usapan kung anong dapat gawin.

Tibak

Bakit nga ba siya kumikilos kahit na walang pinansyal na kapalit? Bakit ba niya mag-isang inaako ang mga gawaing dapat na ginagampanan ng lima o higit pa?

Kalbaryo

Sa iba pang ordinaryong araw at linggo, pagnilayan natin kung bakit dapat lang na kondenahin ang pagmamalupit sa mga Palestino. Panahon nang wakasan ang kanilang kalbaryo.

Babae

Nag-iba man ang panahon, hindi pa rin nagbago ang ihip ng hangin. Matapos ang mahigit isang siglo, patuloy pa rin ang siklo.

EDSA

Desisyon ng kaibigan kong peryodista kung gusto niyang magbigay ng kritisismo sa “Kaliwa.” Pero sana nama’y huwag husgahan ang pakikibaka mula 1972 hanggang 1986 batay lang sa apat na araw.

Pag-ibig

Iba ang pagmamahal sa isang tao kumpara sa pagmamahal sa sangkatauhan. Iba ang pagiging alipin ng kamunduhan sa pagkilos para baguhin ang mundo.

Pagtanggi

May iba’t ibang porma ang denialism at ang isang hindi katanggap-tanggap sa peryodismo ay ang impunity denialism.

Grado

Ang edukasyon ay hindi para mapaunlad ang karera kundi para mapaunlad ang kaalaman. Hindi lang sarili ang ating iniisip kundi ang paglilingkod sa sambayanan, lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan.