Konteksto

Para sa ina’t ama ng isang aktibista

Alam nating nagkakaisip ang anak sa kanyang paglaki, at nagkakaroon na siya ng konsepto ng sariling buhay sa kanyang paglabas ng bahay. Unti-unti niyang nakikita ang sarili bilang bahagi ng mas malaking lipunan.

Higit pa sa tubo

Sa sistemang baluktot, kung ano-anong termino ang ginagamit para pagtakpan ang patuloy na pang-aapi sa mga manggagawa.

Organisasyon

Organisasyon pa rin ang susi sa matagalang kampanya at tuloy-tuloy na pagkilos.

Blangko

Siguro’y kailangan siyang paalalahanang walang lugar ang “credentials fallacy” sa pagsagot sa mga batikos.

Basura sa Philippine Collegian

Higit pa sa komplikadong telenobela, malinaw ang maniobra ng papaalis nang liderato ng Philippine Collegian para atakehin ang kalayaan sa pamamahayag.

Pagmumuni-muni sa biyahe

Sa ating pagkukumpara ng tren sa dalawang bansa, kailangan pa bang ipaliwanag ang “penitensiya” ng pagsakay sa mga tren sa Metro Manila?