Larawan: Komunidad ng Moro nanalangin para sa katarungan at kapayapaan

November 29, 2009

Sama-samang nag-alay ng panalangin at humingi ng katarungan para sa mga biktima ng Ampatuan Massacre sa Maguindanao at kaayusan sa Mindanao ang mga Muslim kasama ang grupong Migrante sa Brgy. Culiat, Quezon City. Mariin nilang kinondena ang anila'y makahayop na pagpatay sa kanilang mga kapatid na Moro, maging sa mga Kristiyano na naging biktima sa tinaguriang pinakamatinding kaso ng karahasan kaugnay ng halalan sa bansa. Nananawagan sila ng pagdidisarma sa mga grupong para-militar at pagtigil ng militarisasyon sa Mindanao. (Angelica Carballo)

Sama-samang nag-alay ng panalangin at humingi ng katarungan para sa mga biktima ng Ampatuan Massacre ang mga Muslim kasama ang grupong Migrante sa Brgy. Culiat, Quezon City. Mariin nilang kinondena ang anila'y makahayop na pagpatay sa kanilang mga kapatid na Moro, maging sa mga Kristiyano na naging biktima sa tinaguriang pinakamatinding kaso ng karahasan kaugnay ng halalan sa bansa. Nananawagan sila ng pagdidisarma sa mga grupong para-militar at pagtigil ng militarisasyon sa Mindanao. (Angelica Carballo)