Larawan: Kabataang Makabayan, muling nanawagan sa kabataan na lumahok sa rebolusyon

December 1, 2011

Maliban sa pagiging kaarawan ni Andres Bonifacio, makasaysayan din ang Nob. 30 dahil sa araw na ito, noong 1964, itinatag ang Kabataang Makabayan (KM), isang komprehensibong organisasyon ng mga kabataan na nagsusulong ng “pambansa demokratikong rebolusyon” sa Pilipinas.

Pinangunahan ang KM ni Jose Maria Sison at iba pang kabataang aktibista noong maagang bahagi ng dekada ’60, at agad na lumawak ito sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Ilan sa mga namumunong aktibista ng KM ang naging tagapagtatag na kasapi ng Communist Party of the Philippines noong Disyembre 26, 1968 at New People’s Army noong Marso 29, 1969 — ang dalawang organisasyong nagsulong ng armadong rebolusyon sa bansa para “pabagsakin ang naghaharing sistema” sa isang “malakolonyal at malapiyudal” na lipunang Pilipino.

Narito ang mga larawan ng isang protestang-iglap (lightning rally) sa isang lugar sa Maynila noong Disyembre 1, isang araw matapos ang ika-47 taong anibersaryo ng KM.

Iniladlad ng mga miyembro ng underground na organisasyong Kabataang Makabayan (KM) ang watawat ng KM, Communist Party of the Philippines at New People's Army, sa isang protestang iglap sa Maynila noong Dis. 1. (Macky Macaspac)

Iniladlad ng mga miyembro ng underground na organisasyong Kabataang Makabayan (KM) ang watawat ng KM, Communist Party of the Philippines at New People's Army, sa isang protestang iglap sa Maynila noong Dis. 1. (Macky Macaspac)

Natatakpan ang mukha, itinaas ng isang kabataang miyembro ng KM ang kanyang kamao. (Macky Macaspac)

Natatakpan ang mukha, itinaas ng isang kabataang miyembro ng KM ang kanyang kamao. (Macky Macaspac)

Sa kabila ng napakalakas na propaganda sa kalunsuran kontra sa NPA, mapangahas na, hinihimok ng KM ang publiko na nakakakita sa protestang-iglap na lumahok sa armadong rebolusyon. (Macky Macaspac)

Sa kabila ng napakalakas na propaganda sa kalunsuran kontra sa NPA, mapangahas na, hinihimok ng KM ang publiko na nakakakita sa protestang-iglap na lumahok sa armadong rebolusyon. (Macky Macaspac)