BTWT

April 29, 2023

Kritikal na magsuri sa ngayon at bago, umalpas sa nakagawian, abutin ang masa at mga posibleng kaibigan kung nasaan sila, isulong ang mga laban. Sa ganito, harapin ang mga nakakabagabag na katotohanan, tanong at palaisipan, at huwag magkasya sa mga nakakapanatag na madaling kasagutan. Sa ganito, makakapagpalawak at makakapagpalakas. Mananatiling buhay ang alamat ng mga Tiamzon sa kilusang rebolusyunaryo at aktibista. Hamon na panatilihing buhay ang diwa nila.

Sison Rebolusyon

December 24, 2022

Nitong Disyembre 16, pumanaw si Jose Maria Sison, tagapangulong tagapagtatag ng Communist Party of the Philippines (CPP) at matatawag sigurong lider-intelektuwal ng mas malawak na pambansa-demokratikong kilusan na bumubuo ng kalakhan ng Kaliwa sa bansa. Siguro, hindi na iyun maiiwasan: na ang pagpanaw niya ay gawing pagkakataon ng mga kritiko’t katunggali para maanghang na tuligsain […]

Dear Meg

Introduction | Dear Meg: Advice on life, love, and the struggle

September 21, 2022

So here we have it: an advice column that affirms the value of the individual and connects this to the necessity of collective struggle for a better way of collectively organizing our collective lives; that presents basic leftist principles and the big picture of society even as it dishes out many practical advice; and that nurtures the broken, the beaten, and the damned at the same time that it delivers them some hard truths, mostly about expectations rendered unrealistic by the ruling social system and mindsets that are proving to be debilitating, so that they can carry on in the struggle.

Kaninong Wika, Kaninong Kasaysayan

Kaninong Wika, Kaninong Kasaysayan

August 13, 2022

Madalas na nababanggit ang kalayaang pang-akademiko kaakibat ng kalayaang mag-isip at magpahayag, na pawang mahalaga sa isang demokrasya. Ang lahat ng ito ay sinasagkaan ngayon sa bansa gamit ang red-tagging, panunupil, at mga batayang halaw sa diskursong “kontra-terorismo.”

Gappi

Gappi

July 22, 2022

Mahirap ilarawan kung ano si Richard R. Gappi sa Unibersidad ng Pilipinas-Diliman noong dekada 90.

President-elect Bongbong Marcos stands behind a collage of supporters and protestors

Reading the Masses in the 2022 Elections

June 20, 2022

The motifs of protest vote, resentment towards the system, and even electoral insurgency have become commonplace, even cliche, among political analysts in the country, since the electoral victories of Joseph Estrada in 1998, Aquino in 2010 and Duterte in 2016. Such claims, however, must be examined in the context of the actual campaigns waged by the winning candidates and the elites during the election.

Halalang 2022 Makasaysayan

May 15, 2022

Inihanda ng rehimeng Duterte ang makasaysayang panalo ng tambalang Marcos-Duterte sa halalang 2022. Ipinapakita ng resulta ng eleksyon at ng kampanyang Kakampink ang pangangailangang abutin ang masang maralita kontra sa pagbakod at pagbukod na ginagawa ng rehimen.

Sambayanan vs Marcos-Duterte

February 9, 2022

Kongkretong pulitika ito, masusukat ang iba’t ibang pampulitikang linya kung alin ang mas tahas at mainam na magsusulong ng kagyat na kapakanan ng sambayanang Pilipino.

Kerima Kabuluhan

September 2, 2021

Patunay rin ang buhay at kamatayan ni Kerima ng pangunahin sa ugnayan ng Kaliwa kay Duterte: determinadong paglaban, hindi pagsuporta.