Pagtanggal kay Sison sa listahan ng terorista, pinapurihan


Nagwakas ang “pitong taon ng kawalang hustisya” laban kay Prop. Jose Maria Sison nang tanggalin ang pangalan nito sa listahan ng mga tinatagurian ng European Union (EU) na  “terorista.” Ito ang pahayag ni Luis Jalandoni, tagapangulo ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) negotiating panel, hinggil sa desisyon ng European Court of First Instance […]

Jose Maria Sison (PW File Photo)
Jose Maria Sison (PW File Photo)

Nagwakas ang “pitong taon ng kawalang hustisya” laban kay Prop. Jose Maria Sison nang tanggalin ang pangalan nito sa listahan ng mga tinatagurian ng European Union (EU) na  “terorista.”

Ito ang pahayag ni Luis Jalandoni, tagapangulo ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) negotiating panel, hinggil sa desisyon ng European Court of First Instance (ECFI) noong Setyembre 30 na nagsasabing walang batayan ang pagbansag na “terorista” kay Sison.

Ayon sa ECFI, hindi naman nililitis o napatunayang may-sala para sa anumang akto ng terorismo si Sison, punong konsultant ng NDFP na naka-base ngayon sa Utrecht, The Netherlands.

Ipinunto pa ng korte na sinabi mismo ni Dutch Foreign Minister De Hoop Scheffer sa Dutch Parliament na walang dahilan para magsimula man lang ng isang kriminal na imbestigasyon laban kay Sison. Ginawa ito tatlong linggo lamang bago inilagay ng EU si Sison sa listahan ng mga “terorista” noong Oktubre 28, 2002.

Ayon kay Jalandoni, seryosong nadiskaril ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP ang ng Government of the Republic of the Philippines ng pagbansag na “terorista” kay Sison at sa New People’s Army (NPA) at Communist Party of the Philippines (CPP). Matapos mabansagan si Sison at ang NPA at CPP ng Estados Unidos at EU, pinuwersa ng GRP ang NDFP na pirmahan ang isang “makaisang-panig” na final peace accord sa halip na tugunan ang sosyo-pulitikang ugat ng rebelyon, aniya.

Idiniin ni Jalandoni ang pananagutan ni gobyernong Arroyo sa mga paglabag sa karapatang pantao, partikular ng mga konsultant ng NDFP, na umano’y labag sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International
Humanitarian Law.

Pero aniya, ang pagtanggal ni Sison sa listahan ng mga “terorista” ay lumilikha muli ng paborableng sitwasyon para sa panunumbalik ng usapang pangkapayapaan, na muling nadiskaril noon lamang nakaraang buwan.

Hinikayat ni Jalandoni ang mga tagapagtaguyod ng kapayapaan na manawagan sa gobyernongArroyo na bumalik sa negotiating table at tugunan ang sosyo-pulitikal na ugat ng rebelyong komunista sa bansa, kinikilalang isa sa pinakamatagal sa buong mundo.