Mga Larawan: Protesta vs siyam-na-taong kalbaryo ng maralitang Pilipino


Muling sumugod ang mga maralitang lungsod para igiit ang pagwawakas sa rehimeng Arroyo at pigilan ang mga pagmamaniobra ng rehimen para manatili sa poder.

Mula Welcome Rotonda, patungong Recto noong Marso 26, nagmartsa at tumakbo ang mga maralitang lungsod sa ilalim ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap (Kadamay) para hilinging wakasan ang kalbaryo ng mamamayang Pilipino sa ilalim ng rehimeng Arroyo. (KR Guda)
Mula Welcome Rotonda, patungong Recto noong Marso 26, nagmartsa at tumakbo ang mga maralitang lungsod sa ilalim ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap (Kadamay) para hilinging wakasan ang kalbaryo ng mamamayang Pilipino sa ilalim ng rehimeng Arroyo. (KR Guda)
Pasan ng mga miyembro ng Promotion for Church Peoples Response (PCPR) ang mga krus na sumisimbolo sa siyam-na-taon ng rehimeng Arroyo. (KR Guda)
Pasan ng mga miyembro ng Promotion for Church People's Response (PCPR) ang mga krus na sumisimbolo sa siyam-na-taon ng rehimeng Arroyo. (KR Guda)
Inilahad ni Danilo Ramos, pangkalahatang kalihim ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), ang pagpapahirap ng gobyernong Arroyo sa mga magsasaka, habang ipinuwesto ng mga militante sa harap ang effigy ng isang dragon na kumakatawan kay Pang. Arroyo. (KR Guda)
Inilahad ni Danilo Ramos, pangkalahatang kalihim ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), ang pagpapahirap ng gobyernong Arroyo sa mga magsasaka, habang ipinuwesto ng mga militante sa harap ang effigy ng isang dragon na kumakatawan kay Pang. Arroyo. (KR Guda)
Ipinaskil sa krus na bitbit ng isang militante ang mga eskandalong kinasangkutan ng gobyernong Arroyo na dagdag pasanin ng mga mamamamayang Pilipino. (KR Guda)
Ipinaskil sa krus na bitbit ng isang militante ang mga eskandalong kinasangkutan ng gobyernong Arroyo na dagdag pasanin ng mga mamamamayang Pilipino. (KR Guda)