Alyansa ng iba’t ibang sektor para sa ‘makabuluhang’ dagdag-sahod, inilunsad

November 20, 2010

Nagpiket at nagsagawa ng <i>noise barrange</i> ang mga miyembro ng KPMM sa labas ng pinaglunsaran ng alyansa sa Maryhill School of Theology sa Quezon City para ihayag sa publiko ang panawagan para sa makabuluhang dagdag-sahod ng mga manggagawa. (Randy Evangelista)

Nagpiket at nagsagawa ng noise barrange ang mga miyembro ng KPMM sa labas ng pinaglunsaran ng alyansa sa Maryhill School of Theology sa Quezon City para ihayag sa publiko ang panawagan para sa makabuluhang dagdag-sahod ng mga manggagawa. (Randy Evangelista)

Nagbuklud-buklod ang mga organisasyon ng iba’t ibang sektor ng bansa para magtatag ng isang alyansang magtutulak para sa “makabuluhang dagdag-sahod” para sa mga manggagawa sa pribado at pampublikong sektor.

Tinaguriang Koalisyon ng Progresibong Manggagawa at Mamamayan (KPMM), pinangunahan ito ng Kilusang Mayo Uno (KMU) at Confederation for the Unity, Recognition, and Advancement of Government Employees (Courage) at nilahukan ng 250 kinatawan mula sa iba’t ibang organisasyon mula sa mga migrante, guro, manggagawang pangkalusugan, manggagawa sa agrikultura, maralitang lungsod, kababaihan, taong simbahan, at iba pa.

“Panahon na para sa isang makabuluhang dagdag-sahod. Sa mahigit siyam na taon sa ilalim ng rehimeng (Gloria) Arroyo, di nakatanggap ng makabuluhang dagdag-sahod tayong mga manggagawa. Ang nakuha natin (kay Arroyo) ay kakarampot na mga dagdag, kasabay ng pagsirit ng presyo ng mga batayang bilihin at pagbagsak ng serbisyong panlipunan,” paliwnag ni Elmer “Bong” Labog, tagapangulo ng KMU at isa sa mga tagapagbuo ng KPMM.

Nais ng KPMM, sa pangunguna ng KMU at Courage, na muling pangunahan ang pangangalampag para sa makabuluhang dagdag-sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor at kawani ng gobyerno. (Randy Evangelista)

Nais ng KPMM, sa pangunguna ng KMU at Courage, na muling pangunahan ang pangangalampag para sa makabuluhang dagdag-sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor at kawani ng gobyerno. (Randy Evangelista)

Ipinaliwanag din ni Ferdie Gaite, tagapangulo ng Courage at co-convenor din ng KPMM, na masyadong pinatagal ni Arroyo ang dagdag sa suweldo ng mga empleyado ng gobyerno. Nang aprubahan naman niya ang dagdag-suweldo noong 2007 at 2008, kakarampot naman umano ang natanggap ng mga empleyadong may pinakamababa nang mga suweldo.

“Masyadong mabagal dumating ang dagdag-suweldo na nakasaad sa Salary Standardization Law 3 of 2009,” sabi ni Gaite.

Nangako ang mga miyembro ng KPMM na labanan ang mga hakbang ng mga kapitalista at ng gobyerno na panatiliing mababa — at lalong pababain pa — ang sahod ng mga manggagawa. Dapat umanong labanan din ang pagbabanta ng kontraktuwalisasyon at malawakang tanggalan, tulad ng naganap sa Philippine Airlines.

Inanunsiyo naman ni Labor na nakatakdang maglunsad ng malawakang pagkilos ang iba’t ibang sektor sa pangunguna ng KPMM sa Nobyembre 30, araw ng bayani ng manggagawa na si Andres Bonifacio.

“Ipapakita nating seryoso tayo sa panawagan para sa makabuluhang dagdag-sahod,” sabi pa ni Labog.

Pinangungunahan din ng alyansa ang pagtulak sa Kongreso na ipasa ang mga panukalang batas para sa makabuluhang dagdag-sahod tulad ng House Bill 375 na humihiling ng P125 across-the-board increase sa minimum pay ng mga manggagawa sa pampublikong sektor, at panukalang batas para sa pagtaas nang P6,000 sa minimum pay ng mga manggagawa sa pampublikong sektor.

Paliwanag ng alyansa, makabuluhang dagdag-sahod ay iyong dagdag-sahod makakatulong sa mga manggagawa na makaalwan sa tumitinding krisis sa ekonomiya, laluna ang pagsirit ng presyo ng mga batayang bilihin. Kritikal na laban din umano ito para maipamalas ang pagkabusabos ng mga manggagawa sa kamay ng mga kapitalista.