Balitang Global

Bayan saludo sa tagumpay ng mga mamamayan ng Egypt


Binati ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) ang mga mamamayan ng Egypt sa pagpapatalsik sa rehimen ni Hosni Mubarak. “Matapos ang 18 araw ng walang tigil na protesta, sa gitna ng represyon, matagumpay na napatalsik ng mga mamamayan ang isa sa pinakamahabang diktadura sa Gitnang Silangan. Ang 30 taong paghahari ni Mubarak, na inayudahan ng US, […]

Binati ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) ang mga mamamayan ng Egypt sa pagpapatalsik sa rehimen ni Hosni Mubarak.

“Matapos ang 18 araw ng walang tigil na protesta, sa gitna ng represyon, matagumpay na napatalsik ng mga mamamayan ang isa sa pinakamahabang diktadura sa Gitnang Silangan. Ang 30 taong paghahari ni Mubarak, na inayudahan ng US, ay hindi umubra sa milyun-milyong nagbangon at lumaban sa panunupil ng estado,” sabi ni Rentao Reyes, Jr., pangkalahatang kalihim ng Bayan.

“Sana’y magsilbing inspirasyon sa iba pang mamamayang lumalaban sa tiraniya ang pagkakaisa at determinasyong ipinakita ng mamamayan ng Egypt. Tiyak na nakikisimpatya ang mga Filipino sa kanila dahil sa pagkakapareho ng paghahari ng diktadurya ilang taon lang ang nakakaraan,” aniya pa.

Ayon pa sa grupo, dapat lamang magdiwang ang mga mamayan ng Egypt kahit pa malaking hamon ang haharapin nila sa paglaban sa demokrasya at kalayaan.

“Umaasa kami sa magandang hinaharap ng mamamayan ng Egypt sa pagpasok nila sa bagong kabanata ng kanilang kasaysayan. Umaasa rin kami na mananatili silang mapagbantay sa kanilang laban sa tunay na kalayaan at demokrasya,” ani Reyes.

Matapos bumaba sa puwesto, ipinasa ni Mubarak ang pamumuno sa Supreme Military Council. Ito ang bagong sitwasyon na kinakaharap ng mamamayan ng Egypt. Ito ang unang pagkakataon na militar ang mamumuno sa naturang bansa simula noong dekada ’50.

“Maraming hamon ang naghihintay sa mga taga-Ehipto, kabilang na ang paggiit sa bagong konstitusyon at malayang eleksiyon para makapamili sila ng mga lider. Gusto rin nila na maging malaya sa dikta ng mga dayuhan. Gusto nila ng trabaho at kabuhayan,” sabi ni Reyes.

Nanawagan naman ang Bayan sa gobyernong US na huwag makialam sa pamamalakad ng mga Ehipto at tumigil sa pagmamaniobra sa pagtayo ng isang gobyernong sunud-sunuran sa dikta ng Amerika.

Ayon naman sa Kilusang Mayo Uno (KMU), ang tagumpay ng mga taga-Egypt ay paalala sa daigdig sa potensiyal ng kolektibong pagkilos at kung paano ito magdudulot ng pagbabago. Patunay din ito na tanging sa pagkakaisa at pagiging mapagbantay magtatagumpay laban sa kawalan ng katarungan.

Dapat din umano itong maging paalala kay Pangulong Aquino. “Sinabi mismo ng pangulo na ang aspirasyon para sa mas malaya at patas na lipunan ay unibersal, pero sa pagpapatakbo ng kanyang administrasyon sa ating bansa mukhang malayo pa tayo sa ganoong klase ng lipunan, sabi ng KMU.

Humaharap ngayon ang mamamayang Filipino sa sunud-sunod na pagtaas ng presyo ng mga batayang bilihin at serbisyo, sa gitna ng kawalan ng lupa, at kawalan ng trabaho.

Bilang bahagi ng pamilyang nakinabang sa mga bunga ng tagumpay ng unang People Power, dapat alam ni Pangulong Aquino na ang kagustuhan ng mamamayan ang mapagpasya. Kung ang kanyang gobyerno ay mananatiling bingi sa batayang pangangailangan at karapatan ng masang Filipino, hindi kami magdadalawang isip na muling igiit ang kagustuhan ng mamamayan laban sa administrasyong ayaw sumunod sa kagustuhang ito, ayon pa sa KMU.