Kabataan nagpakita ng lakas at pagkakaisa bago ang SONA

July 21, 2011

Martsa ng kabataan sa pangunguna ng Anakbayan, League of Filipino Students, National Union of Students of the Philippines, Kabataan Party-list, College Editors Guild of the Philippines, Karatula at Student Christian Movement, mula tapat ng University of Santo Tomas patungong Mendiola noong Hulyo 20. (Darius R. Galang)

Martsa ng kabataan sa pangunguna ng Anakbayan, League of Filipino Students, National Union of Students of the Philippines, Kabataan Party-list, College Editors Guild of the Philippines, Karatula at Student Christian Movement, mula tapat ng University of Santo Tomas patungong Mendiola noong Hulyo 20. (Darius R. Galang)

Mahigit 1,000 mag-aaral sa Kamaynilaan ang lumabas sa kanilang mga klase at tinungo ang tarangkahan ng Mendiola Bridge sa Malakanyang noong Hulyo 19 upang irehistro ang diskuntento sa kasalukuyang administrasyon bago pa man isagawa ni Pres. Benigno Aquino III ang kanyang State of the Nation Address sa Hulyo 25.

Nagkaroon ng kani-kanilang programa ang mga mag-aaral sa iba’t ibang kampus bago pumunta sa Mendiola. Nagsagawa sila ng “planking“, o paghiga sa sahig “face-down“. Paraan ito ng pagbabatikos sa anila’y kontra-kabataang mga patakaran ng administrasyong Aquino, laluna sa usapin ng edukasyon. Patuloy rin ito sa paggigiit ng mga mag-aaral para sa mas mataas na subsidyo ng estado sa badyet ng edukasyon.

“Nangako si Aquino na prayoridad niya ang edukasyon, ngunit hindi ito ang nakikita sa kasalukuyang mga kondisyon,” ani Trina Federis, pambansang pangulo ng College Editors Guild of the Philippines o CEGP. Dinugtungan naman ni Vencer Crisostomo ng Anakbayan na “tama na ang papogi, pa-showbiz, empty rhetorics at pag-akma sa pagpapatawa upang pagtakpan ng pangulo ng kanyang kakulangan sa mga nagawa at pagpapatupad sa mga anti-mamamayan, pro-negosyante at landlord na mga polisiya na kanyang ipinatupad.”

Sinusugan naman ito ni Kabataan Rep. Raymond Palatino na nagsabing “hindi uunlad ang ating bansa kung walang functional tertiary education. Mahalaga ang SUCs (state universities and colleges) sa proseso ng pambansang progreso at pag-unlad. Itatambol natin ang panawagan ng SUCs para sa sapat na badyet para maiabante ang laban sa badyet.”

Sumuporta naman ang Presidente ng Unibersidad ng Pilipinas na si Alfredo Pascual sa hakbangin ng mga estudyante.

“Kailangang marinig ng mga kinauukulan ang ating mga hinaing,” saad ng presidente ng UP system.

Sa tapat ng kanilang paaralan, nakiisa ang mga mag-aaral ng Far Eastern University o FEU sa martsa ng kabataan patungong Mendiola. (Darius R. Galang)

Sa tapat ng kanilang paaralan, nakiisa ang mga mag-aaral ng Far Eastern University o FEU sa martsa ng kabataan patungong Mendiola. (Darius R. Galang)

Sa ibang panig pa, sumama sa paninindigan ang Philippine Association of State Universities and Colleges (Pasuc). Para sa PASUC, ang P24-Bilyon na badyet para sa 2011 ay “grossly insufficient” para sa kalidad na operasyon ng mga SUC.

Sumama sa protesta ang mga mag-aaral ng mga kolehiyo sa UP sa Diliman at Maynila, Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology, Polytechnic University of the Philippines, Far Eastern University, Philippine Normal University. Lumahok rin ang mga progresibong grupo tulad ng Anakbayan, CEGP, National Union of Students of the Philippines, Student Christian Movement of the Philippines, at League of Filipino Students.

Nagprotesta rin ang mga mag-aaral sa iba’t ibang panig ng bansa tulad sa Baguio, Laguna, Visayas (na napaulat na nagpakilos ng mahigit 2,500 kabataan sa Iloilo) at Mindanaw, na pinalaki ang kabuuang bilang ng mga kabataang kumilos.

Walkout ng mga estudyante ng Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman. (KR Guda)

Walkout ng mga estudyante ng Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman. (KR Guda)

Ito na marahil ang pinakamalaking pagkilos laban sa kasalukuyang administrasyon matapos ang 25,000-kataong pagkilos noong Mayo Uno, at pinakamalaki bago pa ang State of the Nation Address ng Pangulo sa darating ng Hulyo 25, ayon kay Palatino.

We will definitely be  out on the streets on SONA day as we appeal to President Aquino to prioritize social services such as education,” ani Palatino.

Sunud-sunod na pagkilos ang ginawa ng mga kabataan mula noong nakaraang taon upang lumaban para sa mas mataas na subsidyo para sa edukasyon. Malaki man ang naging pagkilos noong Disyembre ng nakaraang taon, binawasan pa rin ang pambansang badyet para sa edukasyon.

Kabi-kabila rin ang pagbawas ng badyet ng SUCs. Sa pagbubukas ng unang semestre sa taong ito, sunud-sunod ang mga ulat ng pagtaas ng matrikula at iba pang bayarin sa mga paaralan, kasama na rin ang hindi pagtuloy sa pagpasok sa kolehiyo ng mga dapat ay nakapasa rito.

Narito ang bidyo-ulat ng Pinoy Weekly hinggil sa naturang protesta: