Larawan: Kabataan na ‘ookupa’ sa Mendiola, hinarang ng pulis

December 7, 2011

Kampuhan sa Mendiola ang pinlano ng mga kabataan, kasama ang iba pang sektor, mula Dis. 6 hanggang 10. Gusto nilang sabayan ang penomenon ng kilusang protesta ng “Occupy” sa US at iba pang bahagi ng mundo para bigyang-liwanag sa publiko ang “bulok na sistema” na pinangingibabawan ng isang porsiyentong mayayaman at makapangyarihan at 99 porsiyentong naghihirap.

Habang nakakampo sa Mendiola, plano nilang maglunsad ng mga pangkulturang presentasyon, porum, diskusyon, workshops, at iba pang gawain na may ugnay sa pagpapalalim ng kanilang kaalaman sa kasalukuyang krisis sa ekonomiya at pandaigdigang krisis.

Pero pinakatan ng bata-batalyong pulis ang martsa nila. Tinangkang idispers ang mga nagprotesta at hinarang sa Recto Avenue. Napilitan silang magkampo muna sa Plaza Miranda, Manila para magpalipas ng gabi.

“Pinakikita lamang nito na desperado na ang gobyernong pigilin ang galit ng sanlaksang mamamayang lumalaban para sa tunay na pagbabago, para sa isang makatarungang lipunang nagsisilbi sa nakararami,” sabi ni Vencer Crisostomo, tagapangulo ng Anakbayan at tagatipon ng Kilos Na, isang multisektoral na alyansa kontra budget cut sa edukasyon at iba pang serbisyong panlipunan.

Sinabi pa ni Crisostomo na tatangkain nilang muling magkampo sa Mendiola sa susunod na mga araw. Sinabi ng mga manggagawa ng Kilusang Mayo Uno (KMU) at iba pang organisasyon na makikiisa sila sa kampuhan ngayong Disyembre 7.

Nagtipon ang mga kabataan at iba pang sektor sa Espana, Manila noong Disyembre 6 para magmartsa patungong Mendiola. Sa Mendiola, plano nilang magkampo hanggang Disyembre 10. Dala nila ang temang "sawang sawa na" ang mga mamamayan sa sistemang umiiral kung saan isang porsiyento umano ng populasyon ang nagpapakasasa sa yaman habang 99 porsiyento ang naghihirap. (Darius Galang)

Nagtipon ang mga kabataan at iba pang sektor sa Espana, Manila noong Disyembre 6 para magmartsa patungong Mendiola. Sa Mendiola, plano nilang magkampo hanggang Disyembre 10. Dala nila ang temang "sawang sawa na" ang mga mamamayan sa sistemang umiiral kung saan isang porsiyento umano ng populasyon ang nagpapakasasa sa yaman habang 99 porsiyento ang naghihirap. (Darius Galang)

Parol ang bitbit ng mga guro na lumahok sa martsa. (Darius Galang)

Parol ang bitbit ng mga guro na lumahok sa martsa. (Darius Galang)

Nagdala ng tent ang mga kabataan; handa silang magkampo sa Mendiola. (Darius Galang)

Nagdala ng tent ang mga kabataan; handa silang magkampo sa Mendiola. (Darius Galang)

Nilalabanan umano nila ang kaltas-badyet sa serbisyong panlipunan, gayundin ang lumalalang krisis sa ekonomiya at ang matinding kahirapan sa bansa. (Darius Galang)

Nilalabanan umano nila ang kaltas-badyet sa serbisyong panlipunan, gayundin ang lumalalang krisis sa ekonomiya at ang matinding kahirapan sa bansa. (Darius Galang)

Sa Morayta Avenue pa lamang, hinarang na ng mga pulis ang martsa. (Darius Galang)

Sa Morayta Avenue pa lamang, hinarang na ng mga pulis ang martsa. (Darius Galang)

Naggiit ang mga kabataan na makatuloy sa Mendiola. (Darius Galang)

Naggiit ang mga kabataan na makatuloy sa Mendiola. (Darius Galang)

Taas-kamao sa kabila ng banta ng pandarahas. (Darius Galang)

Taas-kamao sa kabila ng banta ng pandarahas. (Darius Galang)

Taas-kamao sa kabila ng bata ng pandarahas. (Marlon Nombrado / UJP-UP Diliman)

Taas-kamao sa kabila ng bata ng pandarahas. (Marlon Nombrado / UJP-UP Diliman)

Dahil di matinag ang kanilang hanay, ginamitan ng mga pulis ang mga nagpoprotestang kabataan ng tubig mula sa fire truck. (Neil Vincent Monsalud)

Dahil di matinag ang kanilang hanay, ginamitan ng mga pulis ang mga nagpoprotestang kabataan ng tubig mula sa fire truck. (Neil Vincent Monsalud)

Ginamitan pa ng mga pulis ng truncheon na pamalo ang mga nanindigang kabataan. (Tudla Productions)

Ginamitan pa ng mga pulis ng truncheon na pamalo ang mga nanindigang kabataan. (Tudla Productions)

Hindi nagpatinag ang mga kabataan, kahit matapos basain ng tubig mula sa water cannon ng mga bombero. (KR Guda)

Hindi nagpatinag ang mga kabataan, kahit matapos basain ng tubig mula sa water cannon ng mga bombero. (KR Guda)

Nagbigay ng alas-5:30 ng hapon na taning ang mga pulis bago nila muling bombahin ng tubig ang mga nagpoprotesta. (KR Guda)

Nagbigay ng alas-5:30 ng hapon na taning ang mga pulis bago nila muling bombahin ng tubig ang mga nagpoprotesta. (KR Guda)

Ginabi na ang mga kabataan, pero nanatili sila sa Recto Avenue. Alas-6:30 ng gabi, tumulak sila ng Plaza Miranda para doon muna magkampo. Nangako silang babalik para muling tangkaing makapagkampo sa Mendiola. (KR Guda)

Ginabi na ang mga kabataan, pero nanatili sila sa Recto Avenue. Alas-6:30 ng gabi, tumulak sila ng Plaza Miranda para doon muna magkampo. Nangako silang babalik para muling tangkaing makapagkampo sa Mendiola. (KR Guda)

Bidyo ng paggamit ng water cannon ng pulis, mula kay Fred Dabu, kontribyutor ng Pinoy Weekly: