Pluma at Papel

Tula | Di Tayo Mandarambong Ng Pondo Ng Bayan


di tayo mandarambong ng pondo ng bayan / di tayo namili o nagpalimos ng kapangyarihan / sikmura ma’y malimit na kumakalam / di natin nilulunok ang dignidad / o nginangasab ang kahihiyan / mga anino tayong naglalamay sa karimlan

di tayo mandarambong ng pondo ng bayan
di tayo namili o nagpalimos ng kapangyarihan
sikmura ma’y malimit na kumakalam
di natin nilulunok ang dignidad
o nginangasab ang kahihiyan
mga anino tayong naglalamay sa karimlan
sa piling ng gaplatong buwan
sa mapagkandiling kagubatan
ng cadena de amor, makahiya’t damong ligaw
humahabi tayo ng melodiya ng kalayaan
para sa ibinartolinang bayan
sa kuta ng mga panginoon ng dusa
at mga taliba ng inhustisya.

di tayo mandarambong ng pondo ng bayan
kaya wala tayo sa pinalamig na silid
ng humuhuning elektrisidad
manapa’y hinahaplos ng amihan
mapanghimagsik nating kabuuan
wala tayong platong porselana
wala tayong mamahaling kopita
wala tayong sopa de gallina
lechon o adobo sa mesa
makalyong mga palad
tenidor natin at kutsara
kaning lamig, hito’t dalag na nahuli sa sapa
saluyot at talbos ng ampalaya
sa dahong saging na mesa
hinahalikan ng labi nati’t ngalangala.

di tayo mandarambong ng pondo ng bayan
kaya lagi tayong nagsasabi ng katotohanan
di natin nilulunod sa ilusyong kaunlaran
at tinagni-tagning kasinungalingan
masang sambayanang tumitigok ang lalamunan
manapa’y sa puso natin nagmumula
dalisay na agos-tubig na dakila
sa hininga natin dumaramba ang hangin
sa kamay natin nag-aapoy ang mithiin
sa utak natin nagngangalit ang layunin
bansa’y mapalaya sa pang-aalipin
oo, di tayo mandarambong ng pondo ng bayan
di nagsasangla ng kinabukasan
manatili lamang sa kapangyarihan
tayo’y mandirigma ng dangal at laya
musa nati’y banal na adhika
tanging sinisinta’y sambayanang masa
tanging dinidiyos lipunang maganda!

(* binasa ni Ka Manny Calpito sa programa niya sa OTUSA TV, Los Angeles, USA)