Commentary

Hinaing ng maralitang lungsod, dapat pakinggan

December 2, 2016

Magsasagawa ng Lakbayan ang libu-libong maralitang tagalungsod ngayon. Kakatukin nila ang gobyernong Duterte na nangako ng pagbabago.

Makatwiran ang maningil sa gobyerno. Ito ang mensahe ng maralitang tagalungsod sa paglulunsad nila ng isang Lakbayan para irehistro ang kanilang mga hinaing sa kalagayan ng kanilang mga kabuhayan at pabahay.

Ayon sa pananaliksik ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap, ipinapakita ng 2014 datos mula sa National Statistics Coordinating Board na isang kapat (1/4) ng mga Pilipino ay nasa ilalim ng poverty line, 78 porsiyento pagtaas mula 2013. Dagdag pa, ipinapakita ng 2015 datos mula sa Philippine Statistics Authority na 8.1 porsiyento ng Pilipino ay nasa matindi o subsistence poverty, o isang-kahig-isang-tuka.

Di maitatanggi, kalunus-lunos ang kalagayan ngayon ng mga maralitang tagalungsod. Sa gitna ng kanilang ambag sa iba’t ibang industriya, sila ang isa sa pinagsasamatalahang sektor. Napakaliit na ng sahod nila, mataas pa ang kawalan ng trabaho at kabuhayan. Kung trabahador man, mas madalas ay kontraktuwal at hindi nabibigyan ng mga benepisyo. Isasagad pa ng kawalan ng akses sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan, maging ng  kabi-kabilang demolisyon na umaayon lamang para sa mga pribadong entidad.

Isang Lakbayan ang kanilang ikinasa upang mairehistro sa gobyernong Duterte ang kanilang mga panawagan.

Pangunahin sa kanilang panawagan ang libre at pangmasang pabahay. Mahabang panahon na ang binuno ng maralitang tagalungsod sa kabi-kabilang demolisyon sa kanilang mga komunidad, at patuloy ang panawagan nilang hindi demolisyon ang solusyon sa kanilang hinaing, bagkus para lamang ito sa interes ng mga mayayaman.

Kaakibat ng panawagan sa pabahay ang kanilang laban para sa regular na trabaho, at P750 National Minimum Wage. Malaki ang maiaambag nito sa kanilang kalunus-lunos na kabuhayan sa lungsod.

Mainit ang kanilang sigaw na itigil na ang pamamaslang sa ilalim ng giyera kontra droga, dahil ang malaking bilang ng mga nasawi rito’y nagmumula sa maralitang tagalungsod. Panawagan rin nila ang paglayas ng militar sa mga komunidad ng mahihirap.

Higit pa sa pabahay at regular na trabaho, malaki rin ang maitutulong ng tunay na reporma sa lupa, maging ang pambansang industriyalisasyon. Kalakhan naman ng tumungo sa kalunsuran ay nagmula sa kanayunan sa pag-asang mas mataas ang magiging kabuhayan nila sa lungsod.

Sa darating na Disyembre 5, tutungo sila sa National Housing Authority. Magkakaroon naman ng martsa tungong Mendiola sa Disyembre 6.

Kailangan mairehitro ng maralitang tagalungsod ang kanilang mga hinaing. Kailangan na itong marinig.

 

Darius Galang

Darius Galang

Darius Galang covers migrant and women's issues for Pinoy Weekly, while also working as a graphic artist and photographer. He is one of PW's long-time editorial staff and was a product of Manila Collegian of the University of the Philippines-Manila campus.