Political Cinema

Rebolusyong Ruso sa pelikula


 Ilang tala hinggil sa pelikulang Reds (1981).

Mahusay na mamamamahayag sa Amerika sina John Reed at Louise Bryant. Si Reed, may reputasyon bilang isang mahusay pero rebeldeng reporter, progresibo pero babaero. Ang kanyang kasintahang si Louise, magaling ring reporter. Pero noong panahong iyon, hindi pa laganap ang pagkilala sa karapatan ng kababaihan. Ineetsapuwera si Louise, kaya frustrated siya.

Ito ang dalawang pangunahing karakter sa pelikulang Reds, isang produkto ng Hollywood na tumalakay sa buhay nina Reed at Bryant. Ang pinakarurok sa karera ng dalawang mamamahayag ay ang pagpunta nila sa Rusya para iulat ang mga pangyayari roon, sa panahong nag-aklas ang mga manggagawa at mamamayan laban sa monarkiyang Tsar at, pagkatapos nito, sa burges na gobyerno na pumalit sa Tsar.

Si Reed ang nagsulat ng klasikong ulat hinggil sa rebolusyong Ruso, ang Ten Days That Shook The World.

Sina Reed at Lenin, sa isang eksena sa pelikulang Reds.

Makasaysayan ang pelikulang Reds dahil nilikha ito sa panahong malakas pa ang tinatawag na red scare o pananakot sa Amerika kontra sa mga “pula” o mga komunista. Ang panakot sa mga Amerikano, masisira ang buhay nila, mawawala ang kalayaan nila at mapapasailalim sa isang diktadura kung mananaig ang komunismo sa kanilang bansa at sa buong mundo.

Nilikha ng isang sikat na aktor, prodyuser at direktor na si Warren Betty ang naturang pelikula, kaya di na basta-basta naetsa-puwera ang Reds sa Hollywood. Katunayan, nagwagi pa si Betty ng Best Director at nanomina ang pelikula bilang Best Picture sa Oscars. Nanomina rin sina Diane Keaton bilang Best Actress, Maureen Stapleton bilang Best Supporting Actress at Jack Nicholson bilang Best Supporting Actor.

Pero higit sa pagkilala ng Hollywood, tinuturing ang Reds bilang isa sa 10 pinakamahusay na klasikong pelikulang Amerikano.

Naging klasiko ang kuwento nina Reed at Bryant dahil lumahok sila sa isa sa pinakamakasaysayang pangyayari sa mundo–ang rebolusyong Ruso. Sa pelikula, ipinakita ang impluwensiya ng pag-aaklas ng mga manggagawa sa personal na buhay at pananaw nina Reed at Bryant. Kung dati, kinasuklaman ni Bryant ang babaero at hambog na nobyo/asawang si Reed, pagtungtong nila ng Rusya ay unti-unting nagbago ito. Unti-unting naipaloob ang ego ng isang tanyag na manunulat tulad ni Reed sa kolektibong kapasyahan ng laksa-laksang manggagawang Ruso.

Sa paraan ng pagbabago sa sarili, natumbok ni Reed ang esensiya ng rebolusyon—na komprehensibo ang pagbabagong panlipunan, mula sa pag-iisip ng tao hanggang sa pagpapatakbo ng gobyerno at ekonomiya ng bansa.