Union busting sa Regent Foods, nagpapatuloy

October 4, 2019

Bahagi ng giyera kontra-insurhensiya ang pag-atake sa karapatan ng mga manggagawa na mag-unyon sa Kamaynilaan.

Ito ang mukha ng Implemantation Plan (Implan) Kalasag sa mga manggagawa sa Kamaynilaan.

Kinondena ng Kilusang Mayo Uno (KMU)-Metro Manila ang tuluy-tuloy na tangkang pagbuwag sa unyon ng mga manggagawa ng Regent Foods Corporation. Ito’y matapos sunud-sunod na makatanggap ang mga manggagawa ng notice to explain mula sa manedsment kasunod ng isinagawa nilang protesta noong Setyembre 27 laban sa pagmamatigas ng kompanya na kilalanin ang kanilang unyon.

Ayon pa sa KMU-Metro Manila, tatlong lider-manggagawa na rin mula sa sister company ng Regent na Regal International Snack Food Corporation ang pinatawan ng isang buwang preventive suspension bilang panggigipit at pananakot sa pag-uungkat ng mga ito sa napirmahang Collective Bargaining Agreement na hindi naipapatupad.

Giit ng grupo, ang mga tangkang pagbuwag umano sa Regent Foods Workers’ Union (RFWU) ay bahagi ng Implan Kalasag, panrehiyong kontra-insurhensiyang prog-rama ng administrasyong Duterte.

Piketlayn ng mga manggagawa ng Regent Foods sa harap ng pabrika. <b>Defend Job PH</b>

Piketlayn ng mga manggagawa ng Regent Foods sa harap ng pabrika. Defend Job PH

Sabwatan

Ibinulgar ng KMU-Metro Manila na nakikipagsabwatan ang manedsment ng Regent Foods at Armed Forces of the Philippines o AFP sa pamamagitan ng isang Chito Herbolingo (nasa larawan sa kanan), nagpapakilalang dating organisador ng KMU, para magpakalat ng intriga at i-red tag ang militanteng pambansang sentrong unyon sa mga pinangungunahan nitong “labor rights seminar”.

Ayon sa KMU-Metro Manila, si Herbolingo ay aktibong tauhan ng Philippine Army na nakatalaga sa Regional Mobile Group at pangunahing nasa likod ng inoorganisang mga aktibidad at pagkilos laban sa progresibong mga oranisasyon at party-list.

Ayon pa sa naturang grupo, “Naging susing tao rin si Chito sa pagtutulak ng mga huwad na Lumad leaders upang supilin ang paglaban ng mga Lumad ng Mindanao na tutol sa pagpasok ng investors sa kanilang lupaing ninuno.”

Welga

Kasalukuyang naka-sampa sa Department of Labor and Employment ang Notice of Strike ng RFWU.

Nakahanda na umano ang mga manggagawa na magwelga laban sa pagtanggi ng manedsment na gawing regular ang mga manggagawang higit 20 taon nang nagtatrabaho, hindi pagkilala sa bagong pamunuan ng kanilang unyon, pagtangging humarap sa CBA at grabeng berbal at pisikal na abuso.

Nanawagan naman ang KMU-Metro Manila sa mga manggagawa ng Regent Foods na “panatilihin ang kanilang pagkakaisa at lalong palakasin at tibayan ang kanilang hanay” laban sa “panlilinlang, pananakot, at pakikipagsabwatan sa mga ahente ng gobyernong tagapagpatupad ng mga kontra-mamamayang pata-karan”.

“Ang tunay na kaaway ng mga manggagawa ay ang may-ari ng Regent Foods kasama sina Chito Herbolingo at Marvin Nocillado. Pinatunayan na ng KMU sa mga manggagawa ng Regent Foods ang katapatan at tunay na paglilingkod sa uring inaapi sa pabrika,” sabi pa ng grupo.

Ang Regent Foods Corporation na matatagpuan sa Pasig City ay gumagawa ng mga nakapaketeng biskwit, cupcake at sitsitya gaya ng Snacku, Sweet Corn, Tempura, Cheese Rings, at Cheese Cake, Lemon Cake, Custard Cake, at iba pa.

Avatar

Neil Ambion

Gitarista, musikero at tagapagtaguyod ng karapatan ng mga manggagawa, ngayo'y bahagi ng editorial staff ng PW si Neil Ambion.