Manggagawa

Manggagawa ng daigdig vs terror law ni Duterte

December 11, 2021

Hindi nag-iisa sa laban ang mga unyonista at manggagawa sa Pilipinas.

Sa Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao, magkasamang tumindig ang mga internasyonal na samahan ng manggagawa at mga manggawang Pilipino para ipanawagan ang pagbasura sa Anti-Terrorism Act.

Sa pangunguna ng  Council of Global Unions, nilahukan ng mga unyon at samahang manggagawa mula sa iba’t ibang bansa ang Global Day of Action bilang pakikipagkaisa sa mga manggagawang Pilipino laban sa mga paglabag sa karapatan sa paggawa at karapatang pantao.

Limang sunod-sunod na taon nang napabilang ang Pilipinas sa 10 pinakamasahol na bansa para sa mga manggagawa ayon sa Global Rights Index ng  International Trade Union Confederation (ITUC), isa sa pinakamalaking kumpederasyon sa paggawa na kumakatawan sa mahigit 200 milyong manggagawa sa buong mundo.

Online na pagtitipon. International Trade Union Confederation – Asia Pacific

Ayon sa ITUC, naging sistematiko ang mga atake sa karapatan sa freedom of association sa ilalim ng Anti-Terrorism Act.

“Nakatuon tayo sa Pilipinas, dahil dito ay may gobyernong nabigong protektahan ang kanyang  mga mamamayan, na siya mismong lumalabag sa mga karapatan sa pamamagitan ng mga batas na kontra-unyon, na nagbubulag-bulagan, kung hindi man nanghihikayat sa extrajudicial na pagpatay,” sabi ni Sharan Burrow, pagkalahatang kalihim ng ITUC.

Hustisya para sa mga pinaslang. Mayday Multimedia

Sa tala ng ITUC, may 50 unyonista na ang pinatay sa anim na taon ng panunungkulan ni Duterte. Nasa 17 ang mga nired-tag, 16 ang nakakulong habang 12 naman ang nananatiling inkomunikado. Marami pa umanong mga guro at aktibista ang tinitiktikan ng otoridad dahil lang sa pagsasabuhay nila ng kanilang karapatan sa freedom of association na sangayon sa International Labour Organization (ILO) Convention 87.

“Wala pa sa mga may sala ang inaresto, ni wala ring naging pagpapanagot sa mga opisyal ng estado,” sinabi ni Burrow sa Protest Letter niya kay Labor Secretary Silvestre Bello III.

“Bigo ang gobyerno ng Pilipinas na panindigan ang ILO Convention No. 87 hinggil sa freedom of association. Ginamit nito ang pandemya para ikatwiran ang kawalang aksyon at ipagpaliban angpagpasok sa bansa ng high-level mission ng ILO,” sabi ng ITUC.

Sa ILO Conference noong Hunyo 2019, naghain ang ILO Committee on the Application of Standards (CAS) ng mga hakbang na dapat gawin ng gobyerno ng Pilipinas para tiyakin ang karapatan sa freedom of association sa bansa. Kabilang dito ang pagpapadala ng High-Level Mission para imbestigahan ang mga kaso ng pagpatay sa mga unyonista at iba pang paglabag sa karapatang pantao at karapatan sa paggawa.

Pero ayon sa ITUC, bigo ang administrasyong Duterte na gawin ang mga ito. Hindi rin natigil ang mga atake sa mga unyonista at manggagawang Pilipino. Kaya ang tanong nila, “884 araw na ang lumipas, ilan pa ba?” 

Panawagan

Sa isang pahayag, sinabi ni UNI Global Union General Secretary Christy Hoffman na lumala ang paglabag sa karapatan sa freedom of association dahil sa Anti-Terrorism Act. Hadlang din aniya ang red-tagging sa pagsisikap ng mga unyon na panagutin ang mga employer at gobyerno sa kanilang mga kontra-manggagawang patakaran.

Kuha ng KMU International

Nanawagan si Kate Lee, Executive Director ng Union Aid Abroad sa gobyerno ng Pilipinas na kagyat na itigil ang red-tagging at pagpatay sa mga unyonista. Aniya, dapat din hayaan ng gobyerno ang ILO sa imbestigasyon nito.

Nagprotesta naman sa harap ng Embahada ng Pilipinas sa South Korea ang mga kasapi ng Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) bilang pakikiisa sa mga manggagawang Pilipino. Nanawagan sila sa gobyerno ng Pilipinas na ibasura ang Anti-Terrorism Act, itigil ang red-tagging at mga atake sa mga unyon, at kagyat na papasukin sa bansa ang ILO High-Level Mission.

Iba’t ibang porma naman ng protesta at pagpapaabot ng pakikiisa ang inilunsad ng mga unyon at manggagawa sa Australia, Belgium, at iba pang mga bansa.

Sa Pilipinas, lumahok sa protesta sa Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao sa UP Diliman ang mga kasaping unyon ng CGU sa bansa kabilang ang Kilusang Mayo Uno, Federation of Free Workers, Metal Workers Alliance of the Philippines, Nagkaisa, SENTRO at iba pa. Naglunsad din sila ng simbolikong protesta sa Boy Scout Circle sa Quezon City.

Ito na ang ikatlong taon ng paglulunsad ng December 10 Global Day of Action para sa mga manggagawang Pilipino na pinangunahan ng CGU.

Featured image from Union Aid Abroad – APHEDA.
Avatar

Neil Ambion

Gitarista, musikero at tagapagtaguyod ng karapatan ng mga manggagawa, ngayo'y bahagi ng editorial staff ng PW si Neil Ambion.