Aktibistang Dutch-Pilipina, pina-deport


Sa immigration checkpoint pa lang, hinarang na at hindi pinayagang makalabas hanggang sa pinabalik siya sa The Netherlands. 

Kinondena ng mga progresibong grupo ang ginawang pagdetine, pag-red-tag at pag-deport pabalik sa The Netherlands sa isang Dutch-Pilipina na manggagawang pangkultura at tanggol-karapatan ng mga migrante na si Marikit Saturay.

Lumapag sa Ninoy Aquino International Airport si Saturay noong Mar. 7. Sa immigration checkpoint pa lang, hinarang na at hindi pinayagang makalabas hanggang sa pinabalik siya sa The Netherlands. 

Hindi rin siya pinayagang makausap ang kanyang abogado at kamag-anak habang nasa detensiyon sa paliparan. Pinaratangan din siya na may kaugnayan sa mga komunista at sangkot sa mga “kontra-gobyernong aktibidad.”

Ayon sa Bagong Alyansang Makabayan-Europe (Bayan-Europe), pina-deport si Saturay ilang araw bago ang pagdalaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Germany at Czechia para pumirma ng mga kasunduan sa pag-aangkat ng mga armas pandigma sa tabing ng seguridad sa karagatan.

“Imbis na ipa-deport at harangin ang mga aktibista at kritiko ng pamahalaan sa pagpasok sa Maynila, dapat ideklara si Marcos [Jr.] na persona non grata sa Europe,” pahayag ng Bayan Europe sa Ingles.

Bibisitahin sana ni Saturay ang kanyang pamilya sa Pilipinas para sa pagdiriwang ng ika-100 kaarawan ng kanyang lola nitong Mar. 10.

Nanirahan si Saturay sa The Netherlands kasama ang ina at mga kapatid mula 2006. Sinundan nila roon ang amang humingi ng political asylum noong 2003 dahil sa panggigipit ng rehimen ni Gloria Macapagal-Arroyo. Isang tanggol-kalikasan ang kanyang ama sa Mindoro noong panahon ng paghahasik ng lagim ng pasistang si Jovito Palparan.

Kinondena rin ng Kilusang Mayo Uno (KMU) at Migrante-Netherlands ang naging trato ng mga immigration officer kay Saturay.

“Ang ganitong mga atake sa mga mga tanggol-karapatan ay sa layong gipitin ang paglaban ng mamamayan para sa karapatan at kapakanan nila, at busalan ang mga nagpapakita ng tunay na kalagayan,” pahayag ng KMU.

Ayon naman sa Migrante-Netherlands, mapanganib, walang batayan at mapaniil ang ganitong pattern ng blacklisting at deportasyon ng mga awtoridad ng imigrasyon sa mga katulad ni Saturay.

Nitong Disyembre ng nakaraang taon, dinetine sa paliparan at pina-deport din pabalik ng Switzerland ang Swiss-Pilipinang aktibistang si Edna Becher na tagapangulo ng Anakbayan-Switzerland dahil sa mga parehong paratang.