Masagana sa Marso

March 17, 2022

Panawagan ng mga mangingisda sa San Narciso, Zambales, huwag nang pakialaman pa ng mga korporasyon at ng gobyerno ang mga anyong tubig na kanilang ikinabubuhay.

Banta ng barko sa Pamarawan

November 18, 2021

Alam ng mga nakatatanda sa isla ng Pamarawan sa Malolos, Bulacan na kung nag-iisa at watak-watak, hindi nila mahaharap ang dambuhalang problema na dala ng proyektong Bulacan Aerotropolis.

Imbestigasyon tungo hustisya

September 27, 2021

Bubuksan na ng International Criminal Court ang imbestigasyon sa gera kontra-droga ni Duterte. Ito, at iba pang proyekto, ang bumubuo sa gera kontra-mamamayan ng gobyerno, ayon sa Investigate PH.