Avatar

Arman Hernando

Si Arman ay tagapangulo ng Migrante Philippines.

Si Flor Contemplacion sa gunita

Sa pag-alala kay Flor Contemplacion, nababalikan natin ang kasaysayan ng pagdurusa ng mga migrante at ang pakitang-taong tugon ng gobyerno sa mga problema.

Pag-agapay sa mga migrante

Napakalaki ng ambag ng mga Overseas Filipino Workers lalo na sa ekonomiya ng bansa. Ngunit patuloy ang kanilang pagdurusa, at sa haba ng panahon, hindi natutugunan ang kanilang kagalingan at mga karapatan.

Paglaban ni Tatay sa Covid-19

Kuwento ng paglaban ni Joseph Rumbaua, beteranong aktibista, sa Covid-19, mula sa punto-de-bista ng anak niyang secretary general ng Migrante. Naipamalas sa karanasan nila ang bulok na sistemang pangkalusugan sa bansa.