“Reklamo”

December 4, 2021

Tratuhin mo sanang imbitasyon ang aking “pagrereklamo.” Gawin na nating lingguhan ang huntahan sa nangyayari sa ating bayan.

Para sa BOR ng UP

January 17, 2020

Higit pa sa pulitikal na kulay o adyenda, may pundamental na isyu tayong dapat pagnilayan sa pagpili ng chancellor sa UP Diliman: Isa lang ang tunay na kandidato.

Ikaw at U2

December 14, 2019

Ganyan na sila mula pa noong dekada ‘80, kaya ramdam mo ang sinseridad ng kanilang mga pahayag.

Sampung taon

November 22, 2019

Sa isang sitwasyong patuloy na pinapaslang ang mga peryodista at manggagawa sa midya at kinokompromiso ang kalayaan sa pamamahayag, ano pa ba ang puwedeng gawin ng mga ordinaryong taong katulad natin para mabago ang kasalukuyang kalakaran?

Retorika ng ‘bandalismo’

November 14, 2019

Binabatikos ang patagong pagpipinta pero tahimik sa mga mensaheng nananawagan ng pagbabago. Pinagpipilitang bandalismo ang tamang salita kahit na mayroong higit na mas akma.

Maikling mensahe sa DDS

November 9, 2019

Hindi ko na tatanungin kung magkano ba talaga ang kinikita mo. Pero huwag ka sanang magalit sa deretsahan kong tanong: Paano ka nakakatulog sa gabi? Iba na nga ba ang konsepto mo ng tama at mali?