Kalusugan ng mga manggagawa seguruhin

February 7, 2020

“Ang kailangan gawin ng gobyerno at ng mga employer ay sinserong ipatupad ang batas upang protektahan ang kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa, mapapubliko man o probadong sektor,” ani Serue.