Avatar

Darius Galang

Darius Galang covers migrant and women's issues for Pinoy Weekly, while also working as a graphic artist and photographer. He is one of PW's long-time editorial staff and was a product of Manila Collegian of the University of the Philippines-Manila campus.

‘Mahalin ang bigas’ vs Rice Liberalization

“Nasaksihan na natin ang bagsik ng batas, nang bumagsak sa P7 kada kilo ng palay noong Setyembre. Kaya hindi ito talaga para sa mga magsasakang Pilipino, at hadlang ito sa seguridad sa pagkain.”

Kalusugan ng mga manggagawa seguruhin

“Ang kailangan gawin ng gobyerno at ng mga employer ay sinserong ipatupad ang batas upang protektahan ang kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa, mapapubliko man o probadong sektor,” ani Serue.

Kampuhan ng maralitang lungsod

Hindi lang pabahay ang pipinaglalaban ng grupong Kadamay. Sa kanilang kampuhan, maraming karapatan pa ang kanilang hinahanapan ng hustisya.