Maigting na kampanya vs bawas-benepisyo, ikinasa ng kawaning pangkalusugan

February 9, 2012

“Policy desisyon” ang pagbawas sa natitira pa nilang benepisyo. Ito ang tugon ng Department of Budget and Management (DBM) sa panawagan ng mga manggagawang pangkalusugan na bawiin ng DBM ang planong bawasan ang kanilang natitira pang mga benepisyo. Sa diyalogo sa mga manggagawang pangkalusugan kabilang ang Alliance of Health Workers (AHW), iginiit ng DBM ang […]

Martsa ng mga kabataan at beteranong aktibista bilang paggunita sa makasaysayang First Quarter Storm ng 1970. (Pher Pasion)

First Quarter Storm ginunita ng mga beterano, kabataang aktibista

February 1, 2012

Maria Lorena Barros, Emmanuel Lacaba, Rizalina Ilagan, Edgar Jopson, Remberto De La Paz, Juan Escandor, Santiago Arce, Liliosa Hilao, Abraham Sarmiento Jr. Ilan lamang sila sa mga pinili ang daan ng paglaban para sa bayan noong panahon ng diktadurang Marcos. Ilan din sila sa maraming kabataang naging kalahok sa isang makasaysayang yugto ng pag-aalsa at radikal na pakikilahok sa pagbabago ng lipunang Pilipino, na tinaguriang First Quarter Storm (FQS) a Sigwa ng Unang Kuwarto noong 1970.

Labis na ikinagagalit ng mga manggagawang pangkalusugan ang Memorandum Order No. 2012-0002 ng Department of Health, na kumakaltas sa kanilang mga benepisyo, na anila'y simula't sapul ay kulang na kulang na nga. (Pher Pasion)

Kawani sa kalusugan, umalma sa pagkaltas sa benepisyo

January 27, 2012

“Kulang na nga, binawasan pa!”

Ito ang sigaw ni Jossel Ebesate, pambansang tagapangulo ng Alliance of Health Workers at punong nars sa Philippine General Hospital, kasama ang iba pang kawani sa kalusugan na nagrali sa gitna ng init ng tanghali, para tutulan ang pagkaltas sa kanilang benepisyo sa harap ng Philippine Heart Center (PHC).