Bigas at rosas

March 5, 2020

Naggigiit ang kababaihang manggagawa ng pagkilala sa kanilang karapatan, pag-angat ng kanilang kalagayan, at pagpapanagot sa mapagsamantala at mapanupil sa kanila.

Pekeng pagsuko

January 15, 2020

Sa programang ‘pagpapasuko’ sa mga rebelde, kumikita ang mga opisyal ng militar, habang pinagmumukhang nagwawagi ang rehimeng Duterte sa laban nito kontra sa oposisyon.

Ayuda sa nagsilikas

January 15, 2020

Biglang sumabog ang bulkang Taal. Maaaring tumindi pa ang pagsabog. Kumusta naman ang tugon ng rehimeng Duterte sa mga unang araw matapos ang pagputok?

Pag-asa sa Pasko

December 11, 2019

Panahon ng Kapaskuhan sa mga Kristiyano, panahon din ng paggalang sa karapatang pantao ang Disyembre. May bumukas ding pag-asa para maipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan.

May magagawa sa agrikultura

October 21, 2019

Kailangang palaganapin ang kongkretong mga panukala para sa agrikultura at sektor ng mga magsasaka na magiging batayan ng kaunlaran para sa nakararami ng bansa.

Nanikluhod sa China

September 9, 2019

Pagtatraydor diumano sa mga Pilipino ang paghingi ng dispensa ni Duterte kay Xi Jinping dahil naobliga siyang iungkat ang pagmamay-ari natin sa West Philippine Sea.