Suporta sa Venezuela

March 12, 2019

Dapat makiisa ang mga manggagawa at mamamayang Pilipino sa paggiit ng mga mamamayan ng Venezuela para sa kanilang kalayaan mula sa pangingialam ng US.

Buksan ang Ating Puso

December 25, 2018

“Dahil ang pag-ibig ay isang hakbangin ng kagitingan, hindi ng pagkaduwag, ang pag-ibig ay pananagutan sa iba. Saanman matatagpuan ang mga inaapi, ang hakbangin ng pagmamahal ay pananagutan sa kanilang layunin — ang layunin ng paglaya.”

Panimulang 12 tagumpay sa 50 taon

December 24, 2018

Sa pagdiriwang ng Partido Komunista ng Pilipinas ngayong taon ng ika-50 taong anibersaryo nito, nagkamit
ito ng mga tagumpay at patuloy na umiiral para baguhin ang lipunang Pilipino.

Dalawang Eleksyong 2018

November 20, 2018

Kahit ang mga pangyayari sa kasalukuyan — sa US, sa Brazil at lalo na sa Pilipinas — pinagtitibay ang aral ng kasaysayan: kapag may pang-aapi, may paglaban. May panahong walang makita kundi ang tindi ng pang-aapi, pero lagi’t laging pinapatunayan na pinapalakas pa nito ang paglaban.

San Oscar Romero

November 14, 2018

Halaw sa “ What Oscar Romero’s Canonization Says About Pope Francis ,” artikulo ni Paul Elie sa website ng The Atlantic at lalabas sa limbag na isyu ng magasin ngayong Nobyembre 2018.