Figura ng Destiyero sa Panulaan ni Joi Barrios

August 13, 2022

Dahil wala lubos dito at wala rin lubos doon, ang figura ng distiyero ay may mas malawak na pananaw sa global at internasyonal na ugnayan sa bansa at bayan, may relatibong angat sa usaping finansyal,  nakakapagmintina ng online familial at familiar na relasyon bago pa man nagpandemikong nagpapilit sa lahat ng work from home at online learning, may guilt trip at pangungulila sa mga mahal at bayang iniwan, mas sabik imanifesta ang pagmamahal na ito, mayroong malaking potensyal sa politikal na ahensya ang milyonmilyong kababayang ito.  

Ang bida ng Bourne Legacy na sina Jeremy Renner at Rachel Weisz, sa isang eksena sa Pilipinas. `

Ang Filipinas ayon sa Bourne Legacy

October 28, 2012

rebyu ng Bourne Legacy (Tony Gilroy, direktor, 2012)   Nakataas ang kilay at tila quizzical ang tiyan kapag sinabing may malaking dayuhang produksyon na kinunan sa Filipinas.  Hindi naging mabuti ang Hollywood sa bansa.  Sa An Officer and a Gentleman (Taylor Hackford, 1982), ang teenager na karakter ni Richard Gere ay binugbog ng mga siga […]