Avatar

Stella Mae Marcos

Ano’ng epekto ng PUVMP sa masang Pinoy?

Ayon sa Pagkakaisa ng Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (Piston), nasa 28.5 milyong komyuter ang apektado kapag tuluyang na-phaseout ang tradisyonal na jeepney.

OBR 2024, inulunsad ng Gabriela

Ipinanawagan ng Gabriela ang pagtigil sa karahasan at walang habas na pamamaslang sa Palestine, partikular sa mga kababaihan at bata.