Avatar

U Z. Eliserio

Si U Eliserio ay nagtuturo ng popular na kultura sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman. Awtor siya ng All Will Be Revealed, Sa mga Suso ng Liwanag, at Epiko. Bisitahin siya sa ueliserio.net.

Tula | Masahol pa sa Pacquiao

Jinab ng iyong mga salita At inaperkat ng iyong paghuhusga Plakda kami sa kalsada Lupasay sa opisina Duguan sa pabrika Swerte na nga lang at pambansang kamao Ang tumikey-o sa pagkatao.   Para sa ‘yo ang tulang ito Para sa ‘yong kampanya ng pagkamuhi Sa ‘yong kampanya ng pandarahas Pati Diyos ginagamit   Para sa […]

Ang iyong mga iniwan

Rebyu ng Diyos ng Maliliit na Bagay, isang salin ng yumaong Monico Atienza, propesor at aktibista.

Ang isa at ang marami

Sa historyograpiya ni Zeus Salazar, mayroong apat na paraan ng pagsusulat ng kasaysayan: pangkayo, pangkami, pansila at pantayo. Sa pagsusuring ito mayroon pang pang-ako. Mismo.

Cristina, usap tayo

Ang introduksiyon ni Cristina Pantoja-Hidalgo sa kanyang Over a Cup of Ginger Tea ay autobiographical, at siguro ito ang lugar upang idiskas kung ano ang kapangyarihan ng genre na ito.