Panay Panayam

Taguyod ng karapatan ng manggagawa

Isa siyang tahimik na haligi ng kilusang paggawa sa Pilipinas, at makikita sa kanyang mga pananaw ang wisyo na iniluwal ng maraming taon ng karanasan sa pagsusulong ng karapatan ng mga manggagawa.

Higit na pag-intindi sa ugat ng maraming problema natin

Matagal ko nang kilala, pero hindi personal, si Propesor Temario C. Rivera. Matagal ko na rin siyang hinahangaan; siya ang ginagaya ko noon sa pagsusuot ng kamisetang batik. Isang karangalan na makapanayam siya at nakakatuwang pinaunlakan niyang sagutin maging ang mga tanong tungkol sa kanyang buhay intelektuwal, kundi man buhay mismo.

Kabuluhan sa kontradiksyon

Panayam ni Teo S. Marasigan kay Epifanio San Juan Jr., makata, kritiko, teoristang pangkultura, propesor, at awtor. Pagtanaw sa kanyang buhay, panulat at pakikisangkot. Marxista at masugid na tagamasid at kaisa ng makabayang kilusan sa bansa, nakabase sa US pero laging nasa puso ang Pilipinas, mainam siyang simula ng bagong seksyon na “Panay Panayam.”