Mga Larawan: Magsasaka, sumugod sa opisina ng NICA, hiniling hustisya sa mga paglabag sa karapatang pantao

October 5, 2010

Pinagbabato ng mga magsasaka ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas ng pulang pintura ang gate ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA (ahensiya ng paniniktik sa ilalim ng Department of National Defense) bilang simbolo ng pagdanak ng dugo ng mga aktibista at sibilyan na pinaslang noong panahon ng rehiimeng Arroyo at kasalukuyan at di pa nabibigyan ng hustisya. (Macky Macaspac)

Pinagbabato ng mga magsasaka ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas ng pulang pintura ang gate ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA (ahensiya ng paniniktik sa ilalim ng Department of National Defense) bilang simbolo ng pagdanak ng dugo ng mga aktibista at sibilyan na pinaslang noong panahon ng rehiimeng Arroyo at kasalukuyan at di pa nabibigyan ng hustisya. (Macky Macaspac)

Bitbit ang replikang selyo nang pagkapangulo na simbolo sa kawalang interes sa paglutas ng daang taong pagsasamantala sa mga magsasaka, tinaguriang Republika ng haciendero ang ika-100 araw nang pamumuno ni Pangulong Aquino. (Macky Macaspac)

Bitbit ang replikang selyo nang pagkapangulo na simbolo sa kawalang interes sa paglutas ng daang taong pagsasamantala sa mga magsasaka, tinaguriang Republika ng haciendero ang ika-100 araw nang pamumuno ni Pangulong Aquino. (Macky Macaspac)