Photo Essay: Mapangwasak na pagmimina sa Rapu-Rapu

April 17, 2009

Kinuha ang mga larawan sa ilang bahagi ng Sorsogon at Rapu-rapu noong 2006. Ang mga bahaging ito ng dalawang probinsiya ang tinataya ng mga grupong maka-kalikasan na pinaka-apektado sa sinasabing maaaring pagkasira ng dagat dulot ng operasyong mina ng isang dambuhalang kompanya sa Rapu-rapu.

Kinuha ang mga larawan sa ilang bahagi ng Sorsogon at Rapu-rapu noong 2006. Ang mga bahaging ito ng dalawang probinsiya ang tinataya ng mga grupong maka-kalikasan na pinaka-apektado sa sinasabing maaaring pagkasira ng dagat dulot ng operasyong mina ng isang dambuhalang kompanya sa Rapu-rapu.