‘Working class hero’ ng Pilipinas, sa bagong docudrama

March 3, 2011

Kung may isang Pilipino na nararapat isapelikula ang buhay, ito si Crispin “Ka Bel” Beltran, lider-obrero, kongresista, at beteranong aktibista.

Pumanaw sa isang aksidente noong 2008, maraming nangungulila para kay Ka Bel. At mas marami pa ang nararapat sa isang matapat at mahusay na pagtatanghal ng kanyang buhay.

Sa Marso 14, itatanghal ng Mayday Multimedia ang Ka Bel, isang docudrama na pinrodyus sa pakikipagtulungan ng National Commission for Culture and the Arts, Crispin B. Beltran Resource Center, Sine Patriyotiko, at Kilusang Mayo Uno. Gaganapin ang Philippine premiere sa University of the Philippines Diliman- Film Center Main Theater ganap na 7:00 ng gabi.

Napanood ng Pinoy Weekly ang world premiere ng Ka Bel sa Cultural Center of the Philippines noong nakaraang buwan. At tulad ng reaksiyon ng iba pang manonood ang reaksiyon ng manunulat na ito—sa panahong lantaran ang korupsiyon sa pinakamatataas na sangay ng gobyerno, nagsisilbing inspirasyon si Ka Bel sa mga Pilipino, lalo sa mahihirap at inaapi.

“Nang mamatay siya, siya ang pinakamahirap na kongresista sa bansang kilala para sa mga korapt na pulitiko. Dahil niyakap niya ang buhay ng pagseserbisyo, libu-libo ang nakimartsa sa kanya hindi lamang noong siya ay buhay pa, kundi maging nang ihatid siya sa kanyang huling hantungan,” ayon nga sa Mayday Multimedia.

Dinirehe ang pelikula nina Miles Quero-Asa at King Catoy.

Panoorin ang ilang eksena mula sa paggawa ng Ka Bel:

Sinalaysay ang docudrama ni Jane Balleta, isa sa 43 na piniit na health worker at apo ni Ka Bel. Nag-umpisa ang pelikula sa tinatakbo ng kanyang imahinasyon—makakasalubong niya sa bukid si Ka Bel noong kabataan niya, bibigyan niya ng laruan at pagkakataon na makapaglaro. “Pero malamang, hindi ko rin siya mahihikayat na lustayin ang maghapon sa laro,” salaysay ni Jane.

Sa tonong ito, sa mulat na pagpili ni Ka Bel ng landas na tama ngunit mas mahirap, ikinuwento ng pelikula ang buhay ni Ka Bel.

Dramatisasyon ang ginamit ng pelikula para ipakita ang maaagang yugto ng buhay ni Ka Bel, mula sa pagtulong niya sa pangingisda at pagsasaka para itaguyod ang kanilang pamilya, hanggang sa kanyang pagkamulat sa mga isyung manggagawa bilang taxi driver. Kasabay nito ang mga panayam sa mga kapamilya, katrabaho, at tinulungang mga manggagawa ni Ka Bel.

Nahuli ng mga eksena ng dramatisasyon ang pinakamaaksiyon, at pinakasignipikante ring, mga pangyayari sa buhay ni Ka Bel, tulad ng pagkakasaksi niya sa pagpatay ng mga Hapon sa mga kababaryong sumisimpatiya sa mga rebelde (nagtulak sa kanyang maging kuryer ng mga ito), pagpapaputok sa piketlayn na ikinasawi ng mga kapwa manggagawa (nagtulak sa kanyang maging lider-unyon), at pagtakas mula sa piitan noong Batas Militar (nagtulak sa kanyang mamundok).

Pinakamakukulay naman ang kuwento ng asawa ni Ka Bel na si Rosario “Ka Osang” Beltran. Isa siya sa pangunahing karakter sa pelikula, na aktibong sumuporta sa mga pakikibaka ni Ka Bel, kahit nangahulugan ito ng maraming sakripisyo sa buhay pamilya.

Ipalalaganap ang pelikula sa mga pagawaan at komunidad hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ayon sa Mayday Multimedia, ipapalabas din ang Ka Bel sa Estados Unidos (Marso 4), Australia (Marso 7), Japan, Hong Kong, Taiwan, at Korea. Bilang unang tagapangulo ng International League of People’s Struggles, dinala rin ni Ka Bel ang kanyang mga karanasan at karunungan sa aping mga manggagawa at mamamayan ng ibang lahi at nasyunalidad.

Ang natatanging ‘working class hero’ ng Pilipinas, mayroon nang pelikula. Kasunod ito ng dalawang libro, inilathala noong nakaraang taon, na hinggil rin sa kanyang buhay at pakikibaka: ang Ka Bel ni Ina Alleco Silverio at Ka Bel: Mga Liham na pinamatnugutan ni Kenneth Roland Guda. Sa higit pang pagpopularisa ng buhay ni Ka Bel, modernong bayani na tutularan ng sinuman, mahalaga ang paglikha at pagpapalabas ng docudrama na ito.

Makakabili ng mga tiket para sa Philippine premiere ng Ka Bel sa Ibon Bookstore (114 Timog Avenue, Quezon City) at Popular Bookstore (305 Tomas Morato Avenue, QC).