#KuwentongKabataan

Makakauwi ka ba, Papa?

Akala ng ibang tao, masaya kapag may naka-abroad sa pamilya. Akala nila, kapag nasa ibang bansa ay maraming pera at hayahay na lang sa buhay. Sana nga ganon ang reyalidad.

Tutulan ang kasal na nakakasakal

Ginawa ang Absolute Divorce Bill para sa mga inaabusong asawa, pati ang kanilang mga anak. Nakakulong sila sa isang kasal na kaysa amoy ng flowers ang feeling, naging amoy masangsang na basura pala ang pakiramdam.

Pakikiisa sa laban ng Kordilyera

Sa tatlong taon na bahagi ako ng mga kabataang mamamahayag sa Pilipinas, hindi ko ramdam ang halaga ng aking kurso. Ngunit nang maranasan kong marating at makita ang kalagayan ng mga katutubo sa Kalinga, napagtanto ko na kung bakit ako narito. 

May pasok na naman bukas

Bilang isang estudyante na hindi pa nakakatulong sa pamilya sa ngayon, hindi ko alam kung paanong nagkakasya sa aming pamilya ang suweldong inaasahan namin sa trabaho ni Tatay.

Nakasanayang hanapbuhay

Tatak Pilipino at kasama na sa kultura ang mga tradisyonal na dyip. Parte na rin ito ng  buhay komyuter sa bansa. Binansagan ito bilang “hari ng kalsada,” ngunit ang kita’y malaalipin.