Main Story Manggagawa

NEWSREEL | Ikapitong anibersaryo ng pagkamatay ni Ka Bel, ginunita ng mga manggagawa, mamamayan


Sa isang programa sa Quiapo, Manila, ginunita ng iba’t ibang organisasyon ng mga manggagawa at iba pang sektor ang ikapitong taong anibersaryo ng pagkamatay ng dakilang lider-obrero na si Crispin “Ka Bel” Beltran. Anila, may espesyal na kahalagahan ang anibersaryong ito ngayong taon: ilang linggo pa lang matapos maganap ang pagkasunog sa pabrika ng Kentex Manufacturing sa […]

Sa isang programa sa Quiapo, Manila, ginunita ng iba’t ibang organisasyon ng mga manggagawa at iba pang sektor ang ikapitong taong anibersaryo ng pagkamatay ng dakilang lider-obrero na si Crispin “Ka Bel” Beltran. Anila, may espesyal na kahalagahan ang anibersaryong ito ngayong taon: ilang linggo pa lang matapos maganap ang pagkasunog sa pabrika ng Kentex Manufacturing sa Valenzuela City na ikinamatay ng di-bababa sa 72 manggagawa, at sumiklab naman ang welga ng mga manggagawa sa Tanduay Distillers sa Cabuyao, Laguna. Para sa mga manggagawa at lider-progresibo, patuloy na mahalaga ang mensahe ni Ka Bel: ang ibayong pakikibaka para sa uring anakpawis at mamamayan.

Newsreel ng PMC/PW interns na sina Ma. Divine Jonah Albert F. Velarde at John Emmanuel A. Diwas