Alyansa ng mga manggagawa vs kontraktuwalisasyon binuo

July 20, 2012

Nagkapit-bisig ang mga lider nga ibat't ibang pederasyon, unyon at labor center sa harapan ng tanggapan ng Department of Labor and Employment para ipinanawagan ang pagbasura sa iskemang kontraktuwalisasyon. (Macky Macaspac)

Nagkapit-bisig ang mga lider nga ibat’t ibang pederasyon, unyon at labor center sa harapan ng tanggapan ng Department of Labor and Employment para ipinanawagan ang pagbasura sa iskemang kontraktuwalisasyon. (Macky Macaspac)

Muling nagpiket ang mga manggagawa sa harapan ng Department of Labor and Employement (DOLE) para ipanawagan ang pagbasura sa patakarang kontraktuwalisasyon na ipinapatupad ng iba’t ibang kompanya sa buong bansa.

Nilahukan ang protesta ng bagong tayong alyansa na Action against Contractualization and Towards Significant Wage Increase Now (Act 2 Win), na binubuo ng malalaking pederasyon, unyon at sentro ng mga manggagawa sa buong bansa tulad ng Kilusang Mayo Uno (KMU), Alliance of Filipino Workers (AFW), Federation of Free Workers (FFW), National Labor Union (NLU), Makati Medical Center Employees’ Association, Koalisyon ng Progresibong Manggagawa at Mamamayan (KPMM) at  Banking and Financial Unions Against BSP Circular 268 (BFU Against BSP Circ. 268).

Isa sa kagyat nilang kahilingan ang pagbasura sa Department Order  18-A ng DOLE na anila’y panibagong iskema ng pagpapatindi ng kontraktuwalisasyon. “Peste ang kontraktuwalisasyon sa mga manggagawa,” pahayag ng grupo.

Ang bagong tayong alyansa kontra kontraktuwalisasyon. (MAcky Macaspac)

Ang bagong tayong alyansa kontra kontraktuwalisasyon. (MAcky Macaspac)

Ayon kay Sonny Matula, tagapangulo ng FFW at tagapagsalita ng Act 2 Win, matagal nang inaabuso at  pinagsasamantalahan ang mga manggagawa sa paggamit ng mga kapitalista sa iskemang kontraktuwalisasyon. “Sinasamantala ng mga ganid na kapitalista ang iskemang ito para balukturin ang  karapatan sa kaseguruhan sa trabaho ng mga manggagawa,” aniya.

Sinabi ni Matula na lumalaganap ang tinatawag na “manpower cooperatives” na nagreresulta sa pagtanggal sa mga regular at unyonisadong  manggagawa tulad ng nagaganap sa SR Metals sa Agusan del Sur.

Paliwanag ni Julius Cainglet, assistant vice-president ng FFW, mas masahol pa sa mga manpower agency ang manpower cooperatives dahil pinapalabas na manedsment na bahagi sa nagmamay-ari ng kooperatibaang mga kontraktuwal na manggagawa at binibigyan lamang ng alawans.

“Grabe ang pagsasamantala sa mga kontraktuwal. Parehong trabaho lang ang ginagawa nila sa regular na mga manggagawa,” aniya.  Sinabi pa ni Cainglet na hindi kinikilala ng kompanyang SR Metals ang itinayong unyon sa loob ng minahan.

Sa aabot na 3,000 libong manggagawa ng minahan na SR Metals, tinanggal na daw ang aabot sa 900 na regular na mga manggagawa, kasama na ang mga opisyal ng unyon.

“Lumulobo ang tubo ng mga kapitalista, samantalang ang mga pamilya ng mga manggagawa ay nalulugmok sa hirap at kagutuman dahil sa kontraktuwalisasyon,” sabi naman ni Elmer labog, tagapangulo ng KMU at tagapagsalita rin ng Act 2 Win.  Aniya, taliwas ang kontraktuwalisayon sa prinsipyo ng panlipunang hustisya dahil pinapalaki nito ang agwat ng di-pagkakapantay ng mga mayroon at mga walang-wala.

Sinabi ng grupo na ipagpapatuloy nilang kontrahin ang iskemang kontraktuwalisasyon at umaasang sasanib pa sa kanila ang iba pang mga organisasyon ng mga manggagawa.  “Nagkaisa kami para ipanawagan ang regular na employment, kaseguruhan at disenteng  trabaho.  Hihikayatin namin ang iba pang grupo ng mga manggagawa at umaksiyon laban sa kontraktuwalisasyon,” sabi naman ni Dave Diwa ng NLU.