VIDEO | Sorpresang protesta ng maralita sa SONA

July 30, 2014

northgate protest sonaNakalapit sa North Gate ng Batasang Pambansa ang mga maralita na umahon mula sa kanilang komunidad para iprotesta ang ika-5 State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Aquino. Anila, lalong naghirap ang buhay sa ilalim ng kanyang administrasyon.

Sinalubong nila ang mga progresibong mambabatas na nag-walkout bago mag-umpisa ang SONA, at nagsusulong ng impeachment ni Aquino.

Cinematography & Editing by King Catoy