‘Digmang bayan para sa kapayapaan’

December 30, 2016

Ipinamalas ng rebolusyonaryong armadong kilusan sa Timog Mindanao ang lakas nito noong Disyembre 26. Ang mensahe naman nito: hangad ng mga mamamayan ang kapayapaang batay sa hustisya.

DAVAO CITY — Sa isang buong araw, naging sentro ng atensiyon ng buong bansa ang isang dati’y tahimik na baryo sa distrito ng Paquibato sa naturang lungsod. Ito’y dahil sa bulubunduking lugar na ito ng isa sa pinakamalaking lungsod sa bansa, isinagawa ang isang pambansang asembleyang pangkapayapaan.

Kasabay nito, dito rin ipinagdiwang ang anibersaryo ng “tanging partido pulitikal sa buong bansa” (sabi ng maraming eksperto sa pulitikang Pilipino); ang partidong namumuno sa rebolusyong Pilipino ngayon: ang Communist Party of the Philippines (CPP), na itinatag 48 na ang nakararaan.

Tinatayang aabot sa 15,000 ang mga sibilyan, tagasuporta at kabahagi ng CPP ang lumahok sa buong-araw na pagtitipon noong Disyembre 26. Kasabay nito ang mga pagdiriwang din sa iba’t ibang bahagi ng Mindanao at buong bansa. Pero sa Paquibato, nagmartsa, sa unang pagkakataon sa publiko, ang buong Pulang Bagani Batallion ng New People’s Army (NPA).

Ang imaheng ipinakita nila, imahen ng isang disiplinado, unipormado, makisig at masayang armadong puwersa ng rebolusyon.

Dumalo ang Pinoy Weekly at PinoyMedia Center sa pagtitipong ito, na nagsimula sa isang formation inspection sa Pulang Bagani Batallion bilang pagpupugay sa CPP. Ayon kay Porferio Tuna Jr., na kasama sa mga nanguna sa isinagawang formation inspection, “Nararapat lang nating pagpugayan at ipagbunyi ang mga pagsisikap at mga tagumpay na natamo ng ating Partido.”

Pero higit sa pagbubunyi sa lawak na inaabot ngayon ng rebolusyonaryong mga puwersa, okasyon ang asembleyang ito para mapag-usapan ang kalagayan ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP, na kumakatawan sa rebolusyonaryong mga puwersa na pinangungunahan ng CPP at nilalahukan ng NPA) at administrasyon ni Pangulong Duterte.

“Maraming ipinangako sa mga mamamayan si Pangulong Duterte…(S)a ganyang kalagayan, ang sarili nating lakas at pagsisikap ang magtutulak sa kanya upang tupdin ang kanyang mga pangako,” paliwanag ni Tuna.

At ganoon nga ang naging tono ng maghapong pagtitipon: ang bigyang-pugay ang rebolusyonaryong mga puwersa (pati na ang mga nag-alay ng buhay sa pakikibaka), habang hinaharap ang kasalukuyang kalagayan ng pakikipagnegosasyon sa isang presidente na galing mismo sa Davao City at minsan nang nagpakilala sa sarili bilang “maka-Kaliwang presidente” na kaibigan ng rebolusyon.

Bilang kinikilalang “kaibigan”, dumalo nga ang ilang pangungunang mga miyembro ng gabinete ni Duterte. Nasa odyens din ang mga miyembro ng panel ng gobyerno sa pakikipagnegosasyon sa NDFP, sa pangunguna ni Labor Sec. Silvestre Bello III.

Kaharap nila, na nagsagawa rin ng press conference sa lugar ng pagdiriwang, ang mga miyembro at konsultant ng NDFP na nakikipagnegosasyon sa gobyerno, sa pangunguna nina Luis Jalandoni (dating punong negosyador na ngayo’y senior adviser ng NDFP negotiating panel), Coni Ledesma, Tuna (konsultant na kumakatawan sa Mindanao), at iba pa.

Dumalo rin ang dating bilanggong pulitikal na pinalaya noong Agosto para makilahok sa peace talks–ang konsultant ng NDFP sa Visayas na si Concepcion “Concha” Araneta-Bocala. “Ang akala ng gobyerno ni Duterte na matapos na kami’y mapalaya, hihinto na kami sa pagkilos. Hindi kami titigil hangga’ t hindi nahaharap ang batayang mga usapin lalo na sa larangan ng socio-economic reforms na siyang salalayan o dahilan ng pakikipagrebolusyon,” paliwanag ni Araneta-Bocala.

Tulad noong nakaraan, inilinaw ni Jalandoni na handa ang NDFP na pag-aralan ang mga panukalang reporma ng rehimeng Duterte, kabilang ang itinutulak na sistemang pederal. “Kung ang federal system ay makakatulong sa mga mamamayan at gusto ito ng masa, maaaring maging bukas ang kilusan upang ito’y mapagaralan at matiyak na ang ganansiya ay para sa ikabubuti ng masang Pilipino,” paliwanag niya.

Gayunman, paliwanag ni Tuna, kailangang kilalanin ng gobyernong Duterte ang pagkakaroon ng hiwalay na rebolusyonaryong gobyerno sa Pilipinas na pinangungunahan ng NDFP. “Ang gobyerno ng masang api’y may sariling gobyerno, hukuman, sandatahan at kongkretong mga programa tulad ng rebolusyong agraryo (kabilang ang) pagpapamahagi ng lupa sa magsasaka, napapababa ang usura at kolektibong napapaunlad ang agrikultural na produksiyon,” ani Tuna.

May sarili umanong programa sa kalusugan, edukasyon, at iba pang serbisyong pangkalusugan ang NDFP sa kanayunan ng Pilipinas. “Kaya nating tumindig ayon sa sariling lakas kung kaya’t ano pa man ang marating ng peace talks ay handa tayong mga rebolusyonaryo,” sabi pa niya.

Paliwanag naman ni Eduardo Genelsa, kapwa konsultant ng NDFP sa Mindanao, may “sariling konteksto” ang rebolusyonaryong pakikibaka sa Mindanao. “Iniluwal ito ng mahabang karanasan at mahigpit na disiplina upang igpawan ang mga kahinaan. Sa matinding pagtraydor ng mga pasistang militar sa masa at kilusan nakayanan nitong tumayo at magpakahusay kapwa sa taktikal at estratehikong paglaban.”

Ibig sabihin, sa suporta ng mga mamamayan ng Mindanao, naitatag at naitaguyod sa kanayunan nito ang rebolusyonaryong gobyerno. Handa ang NPA, CPP at NDFP na palakasin at palawakin ang saklaw ng rebolusyonaryong gobyernong ito sa kapakanan ng mga mamamayan may usapang pangkapayapaan man o wala.

Sa naturang presscon, nakinig at dumalo ang ilan sa mga masa na tagasuporta ng rebolusyon. Naging pagkakataon na rin ito para iulat sa kanila ang kalagayan ng mga negosasyon, habang pinatitibay ang komitment para ipagpatuloy ang rebolusyon–may peace talks man o wala. Pero siyempre, malaki ang pagkilala nilang magandang pagkakataon ang usapang pangkapayapaan para maitulak ang rebolusyonaryong programa ng NDFP sa mga negosasyon para sa repormang sosyo-ekonomiko, at pulitikal-konstitusyonal.

Bago natapos ang araw, nagpailaw at nagpalipad ang ilang nagsidalo sa asembleya ng mga parol bilang simbolo ng hangaring kapayapaan batay sa hustisya. “People’ s War is for People’s Peace” ang tema ng pagtitipon, at malakas na naiparating ang mensaheng ito ng mga rebolusyonaryo sa mga nagsipagdalo at sa publiko na makakatunghay sa asembleyang ito sa pamamagitan ng midya.


Ilan sa larawan ng naturang pagtitipon:

Kuha ni <b>Cynthia Espiritu</b>

Kuha ni Iya Espiritu

img_0333

Kuha ni Lukan Villanueva

img_0312

Kuha ni Lukan Villanueva

img_0305

Kuha ni Lukan Villanueva

15725983_10154473933527886_506636161_o

Martsa sa pangunguna ng isang babaing kumander. Kuha ni Iya Espiritu

15725953_120300001310784608_1480950210_o

Kuha ni Iya Espiritu

15747997_120300001310209523_999437535_o

Kuha ni Iya Espiritu

15748207_120300001311980024_1822236091_o

Kuha ni Iya Espiritu

15748011_120300001303044392_921087300_o

Kuha ni Iya Espiritu

img_0346

Kuha ni Lukan Villanueva

img_0308

Kuha ni Lukan Villanueva

15776314_120300001316853094_2141550002_o

Kuha ni Iya Espiritu

15725679_10154473932657886_279179665_o

Sa presscon ng NDFP. Kuha ni Iya Espiritu

img_0393

Kuha ni Lukan Villanueva

15726127_10154473931597886_296700633_o

Luis Jalandoni ng NDFP Negotiating Panel. Kuha ni Iya Espiritu

15748136_10154473932962886_1168275609_o

Kuha ni Iya Espiritu

15748793_10154473932642886_695937872_o

Porferio Tuna Jr., (kanan) at Jalandoni. Kuha ni Iya Espiritu

img_0305

Kuha ni Lukan Villanueva

img_0425

Nagsalita si Labor Sec. Silvestre Bello III para siguruhin sa NDFP at mga tagasuporta nito na, diumano, tutupdin ni Pangulong Duterte ang pangako nitong pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal. Kuha ni Lukan Villanueva

15776230_10154473932452886_1437584087_o

Sariwa sa alaala ng mga gerilya ng NPA si Leoncio “Ka Parago” Pitao, ang nasawing kumander ng Pulang Bagani. Kuha ni Iya Espiritu

img_0434

Kuha ni Lukan Villanueva

15776127_10154473932847886_1380142185_o

Pakikipag-selfie sa stand-in ni Ka Parago. Kuha ni Iya Espiritu

15778273_10154473931532886_491246617_o

Kuha ni Iya Espiritu

15748929_120300001302443892_1190143734_o

Kuha ni Iya Espiritu

15748797_120300001304281491_742600934_o-1

Kuha ni Iya Espiritu

15726131_120300001311565584_1929322499_o

Kuha ni Iya Espiritu


 

Avatar

Pinoy Weekly

This is a product of collaboration between writers, photographers and/or artists of Pinoy Weekly.