Manggagawa

Mga unyong hinaharas, dumulog sa ILO

September 19, 2021

Inaalmahan at inirereklamo ng mga unyon ang panghaharas ng NTF-Elcac.

Mula Nobyembre 2020 hanggang ngayon, tuluy-tuloy ang panghaharas, pananakot at sapilitang pagpapatiwalag sa mga lider at kasapi ng Nexperia Philippines Inc. Workers Union (NPIWU-Naflu-KMU) at Wyeth Philippines Progressive Workers Union (WPPWU- DFA-KMU), dalawa sa pinakamalaki at pinakamatandang unyon sa bansa.

Ayon sa Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR), regular ang pagpunta ng mga nagpakilalang ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-Elcac) sa bahay at lugar-paggawa ng mga unyonista.

Iginigiit ng mga ahente ng NTF-Elcac na ang Kilusang Mayo Uno (KMU) ay “legal front” ng New People’s Army kaya dapat tumiwalag na dito ang kanilang unyon at magrehistro na lang bilang independent union.

Pinipilit ang mga opisyal na maghain ng resolusyon para sa disaffiliation ng kanilang unyon mula sa National Federation of Labor Unions (NAFLU) at Drug, Food and Allied Workers Federation (DFA), mga pederasyong kasapi ng KMU. Handa umano ang NTF-Elcac na magbigay ng tulong-legal, at sila na rin ang bahalang magpapirma sa iba pang kasapi ng unyon.

Larawan: Kontribusyon

Pagbabanta

Pinagbantaan naman ang isang lider-manggagawa na iisyuhan ng warrant of arrest dahil umano sa paglabag sa Anti-Terrorism Act kung hindi nito isusulat ang petisyon para sa disaffiliation ng kanilang unyon sa loob ng tatlong araw. Binigyan din siya ng taning na hanggang ikatlong linggo ng Setyembre para papirmahin ang mayorya ng general membership ng unyon. Banta pa ng nagpakilalang “boss” ng NTF-Elcac, kung hindi umano ito magagawa ay mauulit ang “Bloody Sunday”.

opisyal para lang hindi mapilitang ipatiwalag ang kanilang unyon sa KMU. Hindi naman nagtagumpay ang NTF-Elcac sa pagkuha ng pirma ng kasapian ng mga unyon dahil sa tiwala ng mga ito sa KMU at sa di-maitatangging mga tagumpay sa sahod, regularisasyon at benepisyong nakukuha ng mga manggagawa sa pag- uunyon.

Pinipilit din ang mga unyonista na “makipag- tulungan” (“cooperate”) at hayaang maglunsad ng mga “orientation” ang NTF- Elcac sa kanilang pagawaan. Sa karanasan ng mga manggagawa, kasabwat ng NTF-Elcac ang lokal na mga pamahalaan at manedsment ng mga kompanya. Ang oryentasyon ay para bansagan naterorista at komunista ang mga unyon at lider- manggagawa. Sa mga pulong din na ito ipinipresenta ang mga dumalong manggagawa bilang mga sumukong rebelde.

Kasama ang kaso ng pananakot at panghaharas sa NPIWU at WPPWU sa panibagong isinampang reklamo ng KMU sa International Labor Organization (ILO).

Ayon sa KMU, ang pananakot, panghaharas at pangingialam sa usaping unyon ng NTF-Elcac sa mga manggagawa ng Nexperia at Wyeth ay matinding paglabag sa karapatan ng mga manggagawa sa Freedom of Association at Self- Organization na nakasaad sa mga ILO Convention.

Iba pang atake

Laman din ng ILO Complaint ng KMU ang ilan pang panibagong serye ng pagpatay, panghaharas at red-tagging sa mga unyonista sa ilalim ni Duterte.

Itinaon ang pagsasampa ng reklamo anim na buwan mula nang maganap ang masaker na tinaguriang “Bloody Sunday” noong Marso 7. Wala na ngang hustisya para sa mga biktima, tumindi pa ang mga atake ng administrasyong Duterte sa mga manggagawa sa nakalipas na anim na buwan ayon sa KMU.

“Ang pinakamasahol pa, ginagamit nila ang insidente ng Bloody Sunday upang takutin ang mga manggagawang patuloy na lumalaban,” ani Jerome Adonis, pangkalahatang kalihim ng KMU.

Dalawang linggo lang matapos ang masaker, pinatay naman si Dandy Miguel, pangalawang tagapangulo ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan (Pamantik-KMU) at kinatawan sa National Council ng KMU.

Si Miguel ang unang pambansang opisyal ng KMU na pinatay sa ilalim ni Duterte. Sa tala ng CTUHR, umabot nasa 56 unyonista at lider-manggagawa ang pinatay mula nang manungkulan si Duterte.

Inaresto naman sa Tarlac noong Marso 30 si Pol Viuya, tagapangulo ng Workers Alliance in Region III (WAR 3-KMU) at kinatawan din ng KMU National Council.

Avatar

Neil Ambion

Gitarista, musikero at tagapagtaguyod ng karapatan ng mga manggagawa, ngayo'y bahagi ng editorial staff ng PW si Neil Ambion.