Editoryal

Away-Adik


Huwag tayong pumayag na matabunan ng kanilang walang kapararakang ingay at batuhan ng putik ang mga mahahalaga at kagyat na usaping kinakaharap ng mamamayan.

Nagkabiyakan na ang UniTeam. Nagbabangayan ang kampo nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi para sa kapakanan ng bayan, kundi para sa sarili nilang interes. Pero sa gitna ng nag-uumpugang bato, hindi papayag ang sambayanan na sila ang uuwing may bukol sa ulo.

Away ito ng dalawang adik sa kapangyarihan, parehong hayok magpakalango sa kaban ng bayan.

Si Marcos Jr., gustong magkapit-tuko sa puwesto at burahin ang kasalanan ng pamilya. Nagpapakana siya ng Charter change (Cha-cha) para baguhin ang 1987 Constitution, na iniluwal ng pag-aalsa ng mamamayan laban sa diktadura ng kanyang ama.

Gusto niyang baluktutin ang saligang batas na pumipigil maulit ang lagim na sinapit ng bansa sa kamay ng pamilya Marcos, at may mga probisyong nagpapanagot sa kalupitan, karahasan, pangungulimbat at marami pa nilang kasalanan sa bayan.

Palusot ni Marcos Jr., kailangan ng Cha-cha para ibangon ang ekonomiya. Hindi kailangang baguhin ang Konstitusyon para ibaba ang presyo ng bilihin, itaas ang sahod, lumikha ng disenteng trabaho, ibangon ang agrikultura at magkalupa ang ating mga magsasaka. Lalo pa ngang ikababagsak ng ekonomiya ang todong pagbukas sa dayuhang kontrol.

Ang dapat baguhin, ‘yong mga patakaran at programang nagpapahirap sa taumbayan. Ang kailangang palitan, iyong mga namumuno sa gobyerno na tuta ng mga dayuhan, malalaking negosyante at panginoong maylupa.

Pareho silang nagpakasasa sa kaban ng bayan, nagpalala ng kahirapan, nagpapasahol sa ekonomiya at lumalapastangan sa karapatang pantao. Pareho silang dapat itakwil, panagutin at labanan.

Si Duterte, desperadong isalba ang pampolitikang dinastiya at impluwensya. Ipokrito siyang nagkukunyaring tutol sa Cha-cha. Pero noong siya ang pangulo, tinangka niya ring baguhin ang Konstitusyon. Nagmaniobra siya noon ng Cha-cha para sa pederalismo na magbibigay sana sa kanya ng higit na kapangyarihan at mas mahabang termino.

Nag-aalburoto lang si Duterte dahil sa pang-oonse ni Marcos Jr. sa mga kasunduan nila matapos ang halalan noong 2022.

Galit siya dahil tinaggalan ng confidential funds ang anak na si Pangalawang Pangulong Sara Duterte, na gagamitin sana sa pangarap nitong maging pangulo. Sinibak din ang mga tao niya sa gabinete, militar at pulisya, at iniitsapuwera sa administrasyon ang mga alyado at kapartido niya sa Kongreso.

Gusto lang din takasan ni Duterte ang mga kaso niya sa International Criminal Court, na hinala niyang pinayagan na ni Marcos Jr.

Hindi kinakatawan ng mga Marcos at Duterte ang interes ng masang Pinoy. Pareho silang nagpakasasa sa kaban ng bayan, nagpalala ng kahirapan, nagpapasahol sa ekonomiya at lumalapastangan sa karapatang pantao. Pareho silang dapat itakwil, panagutin at labanan.

Habang nag-aaway ang mga adik sa kapangyarihan, dapat namang higit na magkaisa ang sambayanang Pilipino.

Huwag tayong pumayag na matabunan ng kanilang walang kapararakang ingay at batuhan ng putik ang mga mahahalaga at kagyat na usaping kinakaharap ng mamamayan. Huwag tayong pumayag na makalusot sa pananagutan ang mga may kasalanan sa bayan.

Dapat sama-sama tayong kumilos at manindigan para sa demokrasya, kalayaan, mga karapatan at tagumpay ng kasaysayan. Tayo ang magpapasya sa ating kinabukasan. Wala kay Marcos, wala kay Duterte, kundi nasa nagkakaisa at lumalabang mamamayan ang tunay na kapangyarihan.