Editoryal

Libreng sakay


Makatuwiran ang hinihiling na dagdag-sahod ng mga manggagawa. Makatarungan lang na ibigay sa kanila ang makabuluhang bahagi ng nilikha nilang yaman.

Ngayong Mayo 1, Pandaigdigang Araw ng Paggawa, makabuluhang dagdag-sahod ang panawagan ng mga manggagawa. Pero ang ipinagmamalaking ibibigay ng gobyerno, apat na oras na libreng sakay sa MRT at LRT.

Enero pa lang, inanunsiyo na ng administrasyong Marcos Jr. na walang ibibigay na dagdag-sahod ngayong taon. Sabi ng mga ekonomista, negosyante at opisyal ng gobyerno, makakasama sa ekonomiya kung dadagdagan ang minimum wage. Tataas daw ang presyo ng bilihin.

Pero 35 taon nang hindi nagkaroon ng makabuluhang dagdag-sahod sa bansa. Mas mababa pa ngayon ang tunay na halaga ng sahod kumpara noong 1989. Nasa 4.2 milyong minimum wage earner ang hindi nabubuhay nang disente. Wala pa sa kalahati ng tinatayang P1,207 family living wage ang P440 na average na sahod. Hindi man lang nasuklian ang 88% na itinaas ng produktibidad ng mga manggagawa mula 1989 hanggang 2023.

Sabi ng magasin na The Economist, “yumayaman” na daw ang Pilipinas. Tuloy-tuloy daw na lumalago ang ekonomiya ng bansa. Mas kaakit-akit na daw ito ngayon sa mga dayuhang mamumuhunan. Pero ang hindi sinabi, ang pinakamalalaking bilyonaryo lang ang yumaman mula sa pambabarat sa sahod ng mga manggagawa. Pangunahing pang-akit din sa mga foreign investor ang pagpapanatili ng mala-aliping pasahod sa bansa.

Matagal nang lugmok ang ekonomiya ng bansa, hindi dahil sa sahod ng mga manggagawa, kundi dahil sa mga patakarang pabor sa malalaking negosyante at dayuhang kapital. Hindi umuusad ang ekonomiya dahil sa ilang dekada nang pag-iral ng mga neoliberal na polisya ng liberalisasyon, pribatisasyon, deregulasyon at denasyunalisasyon.

Kundi pa nga dahil sa tuloy-tuloy na paglikha ng mga manggagawa, matagal nang bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Pero lahat ng yaman na bunga ng kanilang luha, pawis at dugo, ibinubulsa lang ng malalaking kapitalista, mga langaw na nakikilibreng sakay sa ibabaw ng kalabaw.

Makatuwiran ang hinihiling na dagdag-sahod ng mga manggagawa. Makatarungan lang na ibigay sa kanila ang makabuluhang bahagi ng nilikha nilang yaman.

Imbis na apat na oras na libreng sakay sa tren, mas magandang ibigay sa mga mangggaawa ngayong Mayo 1 na isabatas na ang mga nakahaing panukala sa Senado at Kamara para sa dagdag-sahod.

Ngayong Pandaigdigang Araw ng Paggawa, dapat bigyang dangal ang mga manggagawa. Sama-sama tayong kumilos para itulak ang administrasyong Marcos Jr. na tugunan ang matagal nang panawagan ng mga manggagawang Pilipino para sa makabuluhang dagdag-sahod.

Binuo ng Kilusang Mayo Uno, Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Trade Union Congress of the Philippines at Nagkaisa Labor Coalition ang National Wage Coalition para ipanawagan ang makabuluhang dagdag-sahod. Sa Mayo 1, sama-samang magmamartsa ang pinakamalalaking sentrong unyon sa bansa. Samahan natin sila.