Dear Meg

Dear Meg | Kailangan bang mawalan ng pag-asa?

June 19, 2022

Hindi natin maunawaan kung bakit pipiliin ng taumbayan ang mga umaastang pinuno ngunit walang pakialam sa kanilang kalagayan. Bakit iboboto ang walang-puso, mandarambong, at mamamatay-taong rehimen na kahit kailan ay di nagpahayag ng pag-ako at pagsisisi sa kanilang mga kasalanan?

Dear Meg

Dear Meg | Paano kung si BBM?

May 9, 2022

Kung paanong pinasigla ng eleksyong ito ang diwang makabayan ng maraming Pilipino, inaasahan kong lalo pang titindi ang ating hangarin para sa tunay na pagbabago sa mga darating na buwan.

Dear Meg | Paano maging brave?

February 20, 2022

One can be afraid but do something anyway, because they have determined – decided! – that the gains outweigh their worries.