Dear Meg

Dear Meg

Meg holds a Bachelor's and a Master's degree in Psychology from the University of the Philippines. She loves music, visual arts, literature, and psychology, and is passionate about endeavors where these are used to improve the plight of the marginalized.

Dear Meg | Kailangan bang mawalan ng pag-asa?

Hindi natin maunawaan kung bakit pipiliin ng taumbayan ang mga umaastang pinuno ngunit walang pakialam sa kanilang kalagayan. Bakit iboboto ang walang-puso, mandarambong, at mamamatay-taong rehimen na kahit kailan ay di nagpahayag ng pag-ako at pagsisisi sa kanilang mga kasalanan?

Dear Meg | Paano kung si BBM?

Kung paanong pinasigla ng eleksyong ito ang diwang makabayan ng maraming Pilipino, inaasahan kong lalo pang titindi ang ating hangarin para sa tunay na pagbabago sa mga darating na buwan.

As a sexually active activist

We see that notions of promiscuity are socially determined, and my hope is that you don’t doubly victimize yourself with standards created for another time and place.

Dear Meg | Healing, for revolutionaries

You will likely bear the wounds of your past for some time, but you will be alright. The even better news is that our load becomes lighter when we carry it with others, and in the movement there’s plenty of people keen on the idea of collective load-bearing.