Mga Implikasyon at Epekto ng Pandaigdigang Krisis Pampinansya sa Kilusang Anti-Imperyalista ng mga mamamayan

April 20, 2009

Prop. Jose Ma. Sison Tagapangulo, International Coordinating Committee International League of Peoples’ Struggle Ambag sa Forum hinggil sa Pandaigdigang Krisis Pampinansya Ikatlong Asembleyang Internasyunal, Hong Kong, 19 Hunyo 2008 Nais kong magkomento sa tindi ng kasalukuyang pampinansyang krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista at sa epekto nito sa iba’t ibang mayor na kontradiksyon sa mundo, nang […]

Ang Ekonomiyang Pampulitika ng Kasalukuyang (2008) Pampinansyang Krisis ng Kapitalismo

April 20, 2009

Prop. Edberto M. Villegas Muling binabayo ang kapitalismong US ng pampinansyang krisis, bunsod ng matinding ispekulatibong pamumuhunan sa pagpapautang ng subprime mortgage at sa mga stock matapos ang katulad na krisis noong huling bahagi ng dekada ’80, na idinulot din ng pagbagsak ng mga presyo sa real estate. Sa naunang pampinansyang ligalig na iyon, sinagip […]

Ang Pandaigdigang Krisis Pampinansya at ang mga Implikasyon nito sa mga Manggagawa ng Daigdig

April 20, 2009

Paul L. Quintos Ecumenical Institute for Labor Education and Research Papel na inihanda para sa Ikatlong Pandaigdigang Asembliya ng International League of Peoples’ Struggle, Study Commission No. 5 19 Hunyo 2008 Pinakamatinding Krisis Simula noong Great Depression “Pumasok ang ekonomiya ng daigdig sa bago at mapanganib na teritoryo,” bungad ng pinakahuling World Economic Outlook na […]