Sister Liita Navarro

Larawan ng isang madre, guro at Aktibista

May 3, 2023

“Hindi sapat na sabihin ko lang na ipagdarasal kita. Sa aking ispiritwal na paglalakbay bilang relihiyoso, matindi ang aking pagnanais na tumugon sa Kanyang palagiang panawagan na maging mahabagin sa Kanyang mamamayan,”

Si Steve

November 18, 2021

Sino nga ba si Steve Abua, para sa isang nakakakilala sa kanya?