Dekanong Makabayan

Mga aral mula sa paglaya ni Leila de Lima

Sa panahon na nakilala ko si Sen. Leila—mula noong nasa Commission on Human Rights pa siya hanggang sa maging Secretary of Justice siya at senador hanggang sa mga taon na ibinilanggo siya—nakita ko siyang maging mas marunong, mas malakas sa kabila ng paghihirap, at mas marahan at mabuti sa kabila ng mga hamon.

Mga banta ni Duterte

Bilang pribadong mamamayan, hindi na puwedeng gamitin ni Duterte ang immunity. Gaya nating ordinaryong mga mamamayan, maaari siyang kasuhan para sa mga krimen na ginawa niya, kasama ang ang mga pagbababanta.

Pagiging mailap sa ICC

Sa halip na usapin ng soberanya, mas usapin ito ng pagkilala sa ating mga obligasyong nakapaloob sa treaty na tinanggap natin bilang party ng Rome Statute. Binding ang mga treaty at dapat silang sundin nang tapat.

Bilanggong politikal sa bagong Pilipinas

Ayon sa datos ng Karapatan nitong Hunyo, mayroong 778 na bilanggong politikal sa Pilipinas. Sa mga ito, 49 ang hinuli sa kasalukuyang administrasyon. Maraming Pilipino ang ikinukulong dahil sa kanilang mga politikal na paniniwalang salungat sa gobyerno.