Mga Larawan: Piket sa harap ng White House, sa pulong nina US Pres. Barack Obama at Pang. Arroyo


Mga larawan ni Jonna Baldres

Mga larawan ni Jonna Baldres
Naghahanda ang mga miyembro ng Gabriela USA at Bagong Alyansang Makabayan (Bayan)-USA sa harap ng White House kung saan gaganapin noong panahong iyon ang pulong nina US Pres. Barack Obama at Pres. Arroyo ng Pilipinas. (Jonna Baldres)
Naghahanda ang mga miyembro ng Gabriela USA at Bagong Alyansang Makabayan (Bayan)-USA sa harap ng White House kung saan gaganapin noong panahong iyon ang pulong nina US Pres. Barack Obama at Pres. Arroyo ng Pilipinas. (Jonna Baldres)