Video: Pagkilos sa panahon ng ilusyon

Nakinig sila sa State of the Nation Address ni Pang. Benigno Aquino III, pero pagkatapos nito, pakiramdam nila’y tila si Aquino ang hindi nakinig sa kanila.

Ang mga pangako ng pagbabago, maaaring maging ‘ilusyon’ lamang kapag hindi binantayan ng mga mamamayan. Ito ang paniniwala ng mga kumilos sa unang State of the Nation Address ni Pang. Benigno Aquino III. Bitbit nila ang mga panawagan para sa pagwawakas ng kahirapan at pang-aapi. Nakinig sila sa SONA, pero pagkatapos nito, pakiramdam nila’y tila si Aquino ang hindi nakinig sa kanila.