Martsa ng 15,000 katao para sa hustisya kay Fr. Pops (Mga Larawan)

October 27, 2011

Ordinaryong mga mamamayan na nagmartsa bilang pagpapahayag ng huling respeto kay Father Pops. (Karlos Manlupig)

Ordinaryong mga mamamayan na nagmartsa bilang pagpapahayag ng huling respeto kay Father Pops. (Karlos Manlupig)

Mahigit 15,000 katao, kabilang ang mga kaanak ng pinaslang na paring si Fausto “Fr. Pops” Tentorio, kaibigan, tagasuporta, katutubo, magsasaka, taong simbahan, human rights advocates at kabataan ang sumama sa martsa sa Kidapawan City para sa paghatid sa huling hantungin ni Fr. Pops at igiit ang hustisya sa pagpaslang sa kanya.

Isinisisi ng mga grupong pangkarapatang pantao sa programang kontra-insurhensiya ng administrasyong Aquino na Oplan Bayanihan ang pagpapatuloy ng pamamaslang sa mga aktibista, taong simbahan, at mga sibilyang itinuturing ng militar na lumalaban sa gobyerno. Si Fr. Pops umano ang ika-54 na biktima ng pampulitikang pamamaslang sa ilalim ng administrasyong Aquino.