Laban ni Bonifacio para sa ‘tunay na pagbabago,’ ipinagpapatuloy ng mga obrero

December 1, 2011

Ayon sa mga organisasyong lumahok, aabot sa 3,000 katao ang dumalo sa protestang pinangunahan ng militanteng mga manggagawa ng Kilusang Mayo Uno noong Nob. 30. (Darius Galang)

Ayon sa mga organisasyong lumahok, aabot sa 3,000 katao ang dumalo sa protestang pinangunahan ng militanteng mga manggagawa ng Kilusang Mayo Uno noong Nob. 30. (Darius Galang)

Kabayanihan ni Andres Bonifacio ang hangad ng militanteng mga manggagawa na tularan nila at ng sambayanang Pilipino, sa ika-148 kaarawan ng dakilang rebolusyonaryong lider ng rebolusyong 1896.

Pinangunahan ng Kilusang Mayo Uno (KMU) at Anakpawis Party-list ang martsa-protesta sa Mendiola, Manila ng aabot sa 3,000 na mga manggagawa at iba pang sektor para gunitain ang araw ni Bonifacio.

Bitbit ang mga “tabak” at suot ang mga maskara ni Bonifacio at sumbrerong may mga titik na “KKK”, hiniling nila sa publiko na tularan ang rebolusyonaryong lider na lumaban para sa kapakanan ng mahihirap at para sa tunay na pagbabago sa lipunan.

“Dahil sa krisis, at dahil sa maka-US at maka-elite na gobyernong mayroon tayo, kailangang lumaban tayong mga manggagawa at mahihirap, at puspusang lumaban, para makamit ang mga repormang paborable sa atin,” paliwanag ni Elmer “Bong” Labog, tagapangulo ng KMU.

Kabilang sa kagyat na mga ipinaglalaban nila: pagpupuspos ng laban ng mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita para mapasakanila ang lupa ng asyenda; makabuluhang dagdag-sahod sa mga manggagawa sa pribado at pampublikong sektor; pagtigil sa kontraktuwalisasyon sa paggawa at iba pang kontra-manggagawang mga polisiya at gawain.

“Nananawagan tayo sa mga kapwa manggagawa at mahihirap: Mag-aral tayo sa tunay na lagay ng bansa at sa ugat ng ating kahirapan. Umanib at magtatag tayo ng mga unyon at organisasyon na magtataguyod ng ating mga karapatan,” paliwanag pa ni Labog.

Sa paanan ng Mendiola, habang nakasuot ng mga maskara ni Bonifacio ay sinunog nila ang watawat ng Estados Unidos (US) na sumisimbolo umano sa “patuloy na paglaban ng mga bansa para sa tunay na pambansang kalayaan.”

“Ipinangako ni Pang. Benigno ‘Noynoy’ Aquino III ang ‘pagbabago’ pero hindi matutuwa si Bonifacio sa lagay ng bansa ngayon. Lumaban ang bayaning lider-obrero para sa tunay na pagbabago – para sa tunay na kalayaan sa bansa at pag-angat sa mahihirap sa pamamagitan ng reporma sa lupa at iba pang polisiya,” sabi pa ni Labog.

Samantala, patuloy pa rin umanong dominado ang bansa ng malalaking dayuhang korporasyon at bangko, laluna iyung mula sa US. May elite pa ring namumuno sa bansa – ang malalaking mga kapitalista at panginoong maylupa, sabi pa niya.

Pagtatapos ni Labog: Kung nabubuhay siguro ngayon si Bonifacio, maglulunsad siya ng rebolusyon para sa tunay na pagbabago. (Teksto ni KR Guda)

Narito ang ilan sa mga larawan ng protesta:

Martsa sa Recto Avenue. Panawagan nila, tularan ng sambayanan si Bonifacio sa paglaban nito para sa pambansang kasarinlan at tunay na pagbabago sa lipunan. (Macky Macaspac)

Martsa sa Recto Avenue. Panawagan nila, tularan ng sambayanan si Bonifacio sa paglaban nito para sa pambansang kasarinlan at tunay na pagbabago sa lipunan. (Macky Macaspac)

Mga motoristang manggagawa na nanguna sa paghawan sa trapik para makaraan ang martsa. (KR Guda)

Mga motoristang manggagawa na nanguna sa paghawan sa trapik para makaraan ang martsa. (KR Guda)

Sa harap ng mga kabataang nagwagayway ng pulang mga bandila ang mga lider-obrero, na may suot na sumbrero ng Katipunan. (KR Guda)

Sa harap ng mga kabataang nagwagayway ng pulang mga bandila ang mga lider-obrero, na may suot na sumbrero ng Katipunan. (KR Guda)

Isang aktibista ang gumanap na babaing Katipunero sa harap ng martsa sa Recto Avenue. (KR Guda)

Isang aktibista ang gumanap na babaing Katipunero sa harap ng martsa sa Recto Avenue. (KR Guda)

Kung nauso sa mga demonstrador ng kilusang Occupy sa US at iba pang bansa ang pagsuot ng maskara ni Guy Fawkes, nais ding ipauso ng militanteng mga manggagawa ang maskara ni Andres Bonifacio. Pero di tulad ni Fawkes na isang anarkista sa United Kingdom na nagtangkang pasabugin (nang mag-isa) ang gusali ng parlamento sa naturang bansa, isang popular na armadong kilusan naman para sa pambansang kalayaan ang pinangunahan ni Bonifacio sa Pilipinas. (KR Guda)

Kung nauso sa mga demonstrador ng kilusang Occupy sa US at iba pang bansa ang pagsuot ng maskara ni Guy Fawkes, nais ding ipauso ng militanteng mga manggagawa ang maskara ni Andres Bonifacio. Pero di tulad ni Fawkes na isang anarkista sa United Kingdom na nagtangkang pasabugin (nang mag-isa) ang gusali ng parlamento sa naturang bansa, isang popular na armadong kilusan naman para sa pambansang kalayaan ang pinangunahan ni Bonifacio sa Pilipinas. (KR Guda)

Nakasulat sa ibabang bahagi ng footbridge sa kanto ng Legarda St., Don Chino Roces Bridge (Mendiola) at Recto Avenue ang panawagan ng mga kabataan ng Anakbayan na lumahok sa protesta. (KR Guda)

Nakasulat sa ibabang bahagi ng footbridge sa kanto ng Legarda St., Don Chino Roces Bridge (Mendiola) at Recto Avenue ang panawagan ng mga kabataan ng Anakbayan na lumahok sa protesta. (KR Guda)

Pulang watawat ang simbolo ng paglaban para sa kalayaan, panahon man ng Katipunan o ngayon. (KR Guda)

Pulang watawat ang simbolo ng paglaban para sa kalayaan, panahon man ng Katipunan o ngayon. (KR Guda)

Tatlong mayor na kagyat na panawagan ang dala ng Kilusang Mayo Uno sa protesta. Una, ang libreng pamamahagi ng lupain ng Hacienda Luisita. Pangalawa, ang pagsasabatas ng P125 "makabuluhang dagdag-sahod" ng mga manggagawa sa pribadong sektor at P6,000 dagdag-suweldo ng mga kawani ng gobyerno. Pangatlo, ang pagbasura sa praktika at polisiya ng kontraktuwalisasyon na siyang tuwirang atake sa karapatan ng mga manggagawa. (Macky Macaspac)

Tatlong mayor na kagyat na panawagan ang dala ng Kilusang Mayo Uno sa protesta. Una, ang libreng pamamahagi ng lupain ng Hacienda Luisita. Pangalawa, ang pagsasabatas ng P125 "makabuluhang dagdag-sahod" ng mga manggagawa sa pribadong sektor at P6,000 dagdag-suweldo ng mga kawani ng gobyerno. Pangatlo, ang pagbasura sa praktika at polisiya ng kontraktuwalisasyon na siyang tuwirang atake sa karapatan ng mga manggagawa. (Macky Macaspac)

Sinalubong ng mga lider ng iba't ibang sektoral na mga organisasyon sa Morayta-Recto ang martsa ng mga manggagawa. (Macky Macaspac)

Sinalubong ng mga lider ng iba't ibang sektoral na mga organisasyon sa Morayta-Recto ang martsa ng mga manggagawa. (Macky Macaspac)

Kaisa ang kababaihan ng Gabriela sa panawagang makabuluhang dagdag sahod ng mga manggagawa. (KR Guda)

Kaisa ang kababaihan ng Gabriela sa panawagang makabuluhang dagdag sahod ng mga manggagawa. (KR Guda)

Ipinakita ng aktibistang gumanap ng babaing Katipunero ang isang kopya ng isang sedula noong panahon ng pag-aalsa ng Katipunan sa pangunguna ni Andres Bonifacio. (KR Guda)

Ipinakita ng aktibistang gumanap ng babaing Katipunero ang isang kopya ng isang sedula noong panahon ng pag-aalsa ng Katipunan sa pangunguna ni Andres Bonifacio. (KR Guda)

Noon at ngayon, pula ang dominanteng kulay ng protesta. (Macky Macaspac)

Noon at ngayon, pula ang dominanteng kulay ng protesta. (Macky Macaspac)

Sinunog ng mga lider-militante ang watawat ng Estados Unidos na sumisimbolo umano sa patuloy na pangingibabaw ng naturang bansa sa pulitika, ekonomiya at kultura ng Pilipinas. Para sa mga aktibista ng pambansa-demokratikong kilusan, pagpapatuloy ng rebolusyon ni Bonifacio ang kanilang isinusulong, bagamat may tunguhin nang pagtatag ng sosyalismo na di pa noon tinanaw ni Bonifacio. (Macky Macaspac)

Sinunog ng mga lider-militante ang watawat ng Estados Unidos na sumisimbolo umano sa patuloy na pangingibabaw ng naturang bansa sa pulitika, ekonomiya at kultura ng Pilipinas. Para sa mga aktibista ng pambansa-demokratikong kilusan, pagpapatuloy ng rebolusyon ni Bonifacio ang kanilang isinusulong, bagamat may tunguhin nang pagtatag ng sosyalismo na di pa noon tinanaw ni Bonifacio. (Macky Macaspac)

Masaya ang pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya, para sa mga mangagawang ito. (Macky Macaspac)

Masaya ang pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya, para sa mga manggagawang ito. (Macky Macaspac)