Embahada ng US, sinugod ng kababaihan sa bisperas ng araw ng kababaihan

March 8, 2012

Nakatuntong ang kababaihan ng Gabriela sa mismong harapan ng embahada ng US, pero agad naman silang marahas na itinulak ng pulis papalayo sa embahada. (Pher Pasion)

Nakatuntong ang kababaihan ng Gabriela sa mismong harapan ng embahada ng US, pero agad naman silang marahas na itinulak ng pulis papalayo sa embahada. (Pher Pasion)

Pulang pintang nagkalat sa harap ng tarangkahan ng embahada. (Pher Pasion)

Pulang pintang nagkalat sa harap ng tarangkahan ng embahada. (Pher Pasion)

Matagumpay na nakatuntong ang militanteng grupong pangkababaihan na Gabriela sa harapan ng embahada ng Estados Unidos (US) sa Roxas Boulevard sa Maynila isang araw bago ang Pandaigdigang Araw ng Kababaihan.

Kinondena ng Gabriela ang tumitinding agresyong militar ng US sa Pilipinas para protektahan ang kanilang interes sa bansa at sa rehiyong Asya-Pasipiko.

Marahas na itinulak ng mga pulis at mga ahente ng embahada ang lightning rally ng grupo, na nagtangkang batuhin ng pulang pintura ang seal ng embahada.

“Nagpoprotesta rito sa harap ng embahada ang kababaihan upang ilantad at tutulan ang lantarang sabwatan sa pagitan ng administrasyon ni (US Pres. Barack) Obama at ang pinakamaaasahan nitong papet sa rehiyon na gobyerno ni (Pang. Benigno) Aquino III, upang dambungin ang yaman ng Asia-Pasipiko at gawing combat zone bilang bahagi ng American Pacific Century,” ani Lana Linaban, pangkalahatang kalihim ng Gabriela.

Tumitinding agresyong militar

Kinondena rin ng grupo ang anila’y paglalatag ng mga kondisyon para sa lalong pagyurak ng gobyernong US sa pambansang soberanya ng Pilipinas.

Ibinahagi ni Linaban ang kamakailang pag-usad ng PH-US naval exercises na gaganapin malapit sa pinagkakaguluhang mga isla ng Spratly sa West Philippine Sea (South China Sea). Sa halos parehong panahon, inaprubahan ng Department of Energy ang bidding para sa eksplorasyon ng langis at gas ng tinatayang 38 dayuhang kompanyang karamiha’y may Amerikanong investment.

Mayroon ding nalalapit na high-level talks sa pagitan ng US at mga opisyal ng Pilipinas sa Washington, D.C. sa Abril para pagtibayin umano ang mga polisiyang ayon sa Gabriela ay sisira sa buhay at kabuhayan ng kababaihan sa Asya.

Sa kabila ng panunulak ng pulis, nanindigan ang kababaihan ng Gabriela sa harap ng embahada ng US para kondenahin ang tumitinding interbensiyong militar ng US sa bansa. (Pher Pasion)

Sa kabila ng panunulak ng pulis, nanindigan ang kababaihan ng Gabriela sa harap ng embahada ng US para kondenahin ang tumitinding interbensiyong militar ng US sa bansa. (Pher Pasion)

Binatikos din ni Linaban ang nakatakdang pagsasanay-militar ng US at Pilipinas sa rehiyong Bikol na katatampukan ng paniniktik sa tinitingnan nitong mga kaaway at oposisyon.

“Nagpoprotesta ang Gabriela laban sa brutal na Balikatan Exercises na pinawalan ngayon laban sa kababaihan at kanilang pamilya. (N)gayo’y nasa rehiyon ng Bikol (ito ngayon) at hindi magtatagal ay inaasahang kakalat sa iba pang lugar,” paliwanag pa ni Linaban.

Sa kanilang protesta, ipinagtibay din ng Gabriela ang pakikiisa nila sa inaaping kababaihan ng Iraq, Iran, North Africa, at South Africa na naging biktima ng panunupil at interbensiyong militar ng US noong nakaraang mga taon.

10,000 sa Marso 8

Nangako ang grupo na sa Marso 8, Pandaigdigang Araw ng Kababaihan, ipagpapatuloy nila ang pagrehistro ng kanilang oposisyon sa papaigting na pakikialam ng US sa ekonomiya, politika, at militar sa bansa, gayundin ang pakikisabwatan ng administrasyong Aquino sa gobyernong US.

Nangako ang Gabriela na magpapakilos ng humigit-kumulang 10,000 kababaihan at mamamayan sa Marso 8 para magprotesta sa Plaza Miranda at Mendiola.

“(H)enerasyon sa henerasyon (na) ng mga Pilipino ang nagdusa sa kahirapan at pang-ekonomiyang pagpapakasakit. Ang ganitong kalunus-lunos na kundisyon ay kailangang matigil – at ang kababaihan bilang anak ng ating bansa ay tiyak na magiging bahagi ng pakikibaka ng mga mamamayan laban sa imperyalismong US,” pagtatapos ni Libanan.